Združenje nabavnikov pravi, da smo že v recesiji, prikriti z inflacijo in višjimi plačami

4.11.2022

R2

Gibanje indeksov PMI kaže, da gospodarska aktivnost že nekaj mesecev vztrajno pada. Negotove razmere, motena oskrba, dvigi cen energentov, vse višja in konstantna inflacija in višanje obrestnih mer vplivajo na padec povpraševanj tako pri pridelovalni dejavnosti, še bolj pa na storitvah, kjer se potrošniki zaradi razmer
najlažje odpovedo novim nakupom. Še vedno raste tudi pritisk na rast in korekcije plač in navsezadnje v dejstvo, da podjetja posledično zmanjšujejo število zaposlenih, tam kjer bi jih pa radi zaposlili, pa ne dobijo ustreznega kadra. Zmanjšanje obsega naročil pomeni, da podjetja ne bodo proizvedla toliko, kolikor so načrtovala, zaradi tega bo manjši BDP, podjetja bodo prisiljena odpuščati.

Glede na vztrajno padanje kazalnika PMI pa lahko rečemo, da smo dejansko že v recesiji, pravi Uroš Zupančič iz Združenja nabavnikov Slovenije: "Imeti pet mesecev PMI pod vrednostjo 50, nakazuje na to, da se gospodarstvo ohlaja. Ta recesija je trenutno zavita v krinko inflacije in dviga plač, zato je ne vidimo jasno, kot bi jo videli sicer."

Začelo se je z ohlajanjem nemškega gospodarstva, k nam dogajanje v najpomembnejši zunanjetrgovinski partnerici prihaja z enomesečnim zamikom. Na udaru bo najprej industrija: "Mislim, da avtomobilska, medtem ko države doživljajo velike padce na storitvah, kar očitno kaže, da so ljudje začeli gledati na svoj denar in se odpovedujejo tistim stvarem, ki niso najnujnejše."

Upad gospodarske dejavnosti je sicer globalen, a ekonomist Marko Pahor ne pričakuje, da bo dolgotrajen. Hitrost okrevanja bo odvisna od geopolitičnih razmer in monetarnih ter fiskalnih ukrepov za obvladovanje inflacije in spodbujanje gospodarstev. Posledice recesije pa bomo najverjetneje občutili vsi.

Vir: Združenje nabavnikov Slovenije in MMC Portal