Združenje Manager za uravnoteženje zastopanosti spolov na najvišjih pozicijah v gospodarstvu

6.3.2019
graf zenske na vodstvenih pozicijah

Delež žensk na vodstvenih pozicijah v Sloveniji se zvišuje, kažejo analize Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE). Vendar je ta še vedno nižji kot v letih 2014 in 2015, čeprav več raziskav dokazuje, da podjetja z uravnoteženim vodstvom oz. managementom dosegajo boljše poslovne rezultate. Zato si Združenje Manager prizadeva spodbuditi zakonske spremembe za izboljšanje uravnoteženosti spolov na najvišjih pozicijah v gospodarstvu.

Analize Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) kažejo, da je bil delež žensk na vodstvenih pozicijah največjih družb, ki kotirajo na borzi, v Sloveniji v letu 2017 20,6 %, v letu 2016 19,0 %, v letu 2015 pa 22,9 %. To pa je še precej daleč od cilja 40 % do leta 2020, ki ga je leta 2013 v predlogu evropske direktive podala takratna evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo Viviane Reding.

Slovenija se sicer na različnih lestvicah (Prio Center on Gender, Peace and Security, Wilson center ranking in WEF lestvici) uvršča razmeroma visoko – kar nakazuje na razvoj v pravi smeri – a dejstva kažejo, da je pred nami še dolga pot.

V Sloveniji 58 % žensk diplomira, 5 % jih postane predsednica uprave

»Nazorna je denimo struktura diplomantk ter diplomantov na slovenskih univerzah. Diplomantk je kar 58 % in so na začetku kariere po deležu izenačene z moškimi kolegi, nato se škarje na široko razprejo: med izvršnimi direktoricami jih najdemo komaj 20 % in samo 5 % jih zaseda mesto predsednice uprave,« izpostavlja Melanie Seier Larsen, partnerka in izvršna direktorica v Boston Consulting Group in predsednica Sekcije managerk pri Združenju Manager.

Neuravnoteženost med spoloma na mestih odločanja je torej ogromna, zato je pomembno poudarjati in izpostavljati, da je dostopnost – tako žensk kot moških – do vodstvenih pozicij, osnovna človekova pravica, pravi Seier Larsen. Ob tem navaja podatke Svetovnega gospodarskega foruma (WEF), kjer so ugotovili, da bomo ob trenutni hitrosti za premostitev vrzeli med spoloma potrebovali 100 let.

Podjetja z uravnoteženim vodstvom so dokazano bolj uspešna

Več mednarodnih raziskav potrjuje, da so podjetja, ki imajo uravnoteženo strukturo zaposlenih moških in žensk, navadno finančno bolj uspešna. Raziskava Fortune 500 iz leta 2016, ki je zajela 353 vodilnih podjetji v ZDA, je pokazala, da podjetja z najvišjim deležem žensk na vodilnih položajih ustvarjajo 35 % višjo donosnost na kapital.

Raziskava Boston Consulting Group in Tehniške univerze v Münchnu iz leta 2011 ugotavlja, da so podjetja z nadpovprečno raznolikostjo v vodstveni ekipi inovativnejša: ustvarijo 20 % več prihodkov iz tega naslova. Študija Petersonovega inštituta za mednarodno ekonomijo iz leta 2017 je pokazala, da imajo podjetja, kjer več kot 30 % vodilnih položajev zasedajo ženske, 6 % višji dobiček. Poleg tega pa so ženske na vodilnih položajih učinkovitejše pri ustvarjanju prihodkov iz naložb. Družbe, ki so jih (so)ustanovile ženske, ustvarijo 78 % prihodkov od naložb, medtem ko družbe, ki so jih ustanovili moški, ustvarijo le 31 % prihodkov iz tega naslova.

Z neuravnoteženostjo vodstev izgubljajo podjetja ter posledično tudi gospodarstvo in družba kot celota, poudarja predsednica Sekcije managerk in dodaja, da bi bilo treba sprejeti ukrepe, ki bi pomagali ženskam do vodilnih mest.

Zakonske spremembe za uravnoteženost spolov na najvišjih pozicijah v gospodarstvu

Med ukrepi v tej smeri je sklep, ki ga je decembra 2018 sprejel upravni odbor Združenja Manager, ko je podprl prizadevanja Sekcije managerk pri pripravi spodbud oz. zakonskih sprememb za izboljšanje ravnotežja zastopanosti spolov na najvišjih pozicijah v gospodarstvu. Ti predlogi bodo šli v smer priporočil in ne prisilnega uvajanja uravnoteženih vodstev.

Združenje Manager si že več let prizadeva za večjo uravnoteženost na vodstvenih pozicijah v gospodarstvu. Tudi zato smo letos ponovno podelili priznanje Artemida ženskam, ki so prebile stekleni strop in zavzele najvišje mesto v podjetju oz. organizaciji. S tem želimo motivirati in spodbuditi, da bi se več žensk odločilo prevzeti vodilna mesta.