Vlada sprejela peti protikoronski paket

1.10.2020

6. protikoronski zakon

Vlada RS je sinoči sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida-19 ali tako imenovani peti protikoronski paket. Sveženj ukrepov na novo uvaja oziroma podaljšuje že veljavne ukrepe. Tako podaljšuje ukrep stoodstotnega nadomestila plače v primeru odrejene karantene zaradi stika z okuženo osebo na delovnem mestu. Od 1. septembra 2020 dalje pa bo mogoče uveljavljati 80-odstotno nadomestilo v primeru odsotnosti z dela zaradi varstva otroka zaradi višje sile (karantena otroka). 

Za delodajalce se podaljšuje možnost povračila nadomestila plač, ki jih je izplačal zaradi odsotnosti z dela zaradi odrejene karantene. Obstaja pa tudi možnost povračila nadomestila plače zaradi odsotnosti z dela zaradi varstva otroka (višja sila). Predlog zakona predvideva podaljšanje ukrepa čakanja na delo doma do konca leta za vse panoge, pri čemer bodo do ukrepa upravičeni tisti delodajalci, ki izkazujejo upad prihodkov za vsaj 20 odstotkov glede na leto 2019. Vstopni prag za pridobitev nadomestila se v primerjavi s prejšnjo ureditvijo zvišuje.

Za samozaposlene in mikropodjetja se znova uvajajo začasni ukrepi v obliki mesečnega temeljnega dohodka in delno povrnjen izgubljeni dohodek. Več v Delu

Finance izpostavljajo 7 glavnih ukrepov v petem protikoronskem zakonu:
- 1.100 evrov mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene z izgubo prihodkov,
- nadomestilo za čas karantene in višje sile za samozaposlene,
- čakanje na delo sofinancirano najdlje do 31. julija 2021,
- višje nadomestilo tudi za starše mlajših otrok,
- uveljavitev kratkotrajne bolniške zgolj do konca leta,
- testiranje na koronavirus (začasno) ne bo boniteta,
- skrajševanje čakalnih vrst najprej v breme dopolnilnega zavarovanja.