V Sloveniji ima zelo dobro razvite digitalne veščine petina ljudi

10.4.2022

digitalne vescine2

Petina prebivalcev Slovenije, starih od 16 do 74 let, je imela lani zelo dobro razvite digitalne veščine. 30 odstotkov jih je imelo medtem razvite osnovne, 20 odstotkov pomanjkljive, 11 odstotkov skromne in pet odstotkov zelo skromne digitalne veščine, navaja statistični urad. Najvišji delež tistih brez digitalnih veščin je bil med najstarejšimi, poroča STA.

Brez digitalnih veščin je bilo 14 odstotkov prebivalcev Slovenije, v starostni skupini od 65 do 74 let pa je bil ta delež 45-odstoten.

Evropska komisija si je v digitalnem kompasu postavila cilj, da bo imelo do leta 2030 vsaj 80 odstotkov prebivalcev med 16 in 74 let v EU vsaj osnovne digitalne veščine. V Sloveniji je torej ta delež 50-odstoten, kar je malenkost pod ravnijo EU, ki dosega 54-odstotnega.

S 63 odstotki je bil ta delež sicer najvišji med tistimi od 16 do 24 let, z 19 odstotki pa najnižji med tistimi od 65 do 74 let.

Med zaposlenimi osebami jih je imelo več kot tretjina (34 odstotkov) osnovne digitalne veščine (v EU 31 odstotkov) in manj kot četrtina (24 odstotkov) zelo dobro razvite digitalne veščine (v EU 32 odstotkov). Brez teh veščin je bilo šest odstotkov zaposlenih, kar je enako povprečju unije.

Med brezposelnimi jih medtem digitalnih veščin ni imelo 13 odstotkov, kar je bilo pod povprečjem EU, ki znaša 16 odstotkov. Po drugi strani je bil pod povprečjem tudi delež brezposelnih z zelo dobro razvitimi digitalnimi veščinami, znašal je 17 odstotkov, v EU pa 22 odstotkov.

Veščine za informacijsko in podatkovno pismenost je imelo sicer 85 odstotkov oseb v Sloveniji; 74 odstotkov jih je imelo zelo dobro razvite, 11 odstotkov pa osnovne. 15 odstotkov jih je bilo brez teh veščin. V tej skupini veščin Slovenija presega povprečje EU.

Pri obvladanju digitalnih veščin za komunikacijo in sodelovanje je Slovenija v evropskem povprečju. 86 odstotkov oseb je imelo veščine za komunikacijo in sodelovanje, in sicer jih je 76 odstotkov te obvladovalo zelo dobro, 10 odstotkov pa na osnovni ravni. 14 odstotkov oseb ni imelo veščin za komunikacijo in sodelovanje.

Za ustvarjanje digitalne vsebine je bilo veščih 66 odstotkov oseb, kar je enako povprečju EU. 40 odstotkov jih je imelo te veščine razvite zelo dobro, 26 odstotkov pa na osnovni ravni. 34 odstotkov ni imelo tovrstnih veščin.

Pri obvladanju veščin za varno uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) in zaščito podatkov pa je Slovenija pod povprečjem unije. 59 odstotkov oseb v Sloveniji je imelo veščine za varno uporabo IKT in zaščito podatkov, v EU pa 68 odstotkov. 28 odstotkov oseb pri nas ima te veščine zelo dobro razvite, 30 odstotkov pa osnovne. 41 odstotkov jih je bilo brez teh veščin.

Digitalne veščine za reševanje problemov je imelo pri nas 81 odstotkov oseb (v EU 79 odstotkov), in sicer 53 odstotkov zelo dobro razvite, 27 odstotkov pa osnovne. 19 odstotkov jih je bilo brez teh digitalnih veščin.

Vir: STA