Umar: V Sloveniji v tretjem četrtletju zaznati upočasnitev rasti

16.11.2021
umar2

UMAR v svojem Ekonomskem ogledalu št. 8/2021 ugotavlja: upočasnitev rasti, predvsem v delu izvozno usmerjenega gospodarstva, okrepitev domače potrošnje

"V Sloveniji se je po nekaterih kazalnikih v tretjem četrtletju rast aktivnosti v izvoznem delu gospodarstva upočasnila. Blagovna menjava se je glede na drugo četrtletje celo nekoliko znižala, rast proizvodnje predelovalnih dejavnosti pa upočasnila, kar povezujemo z motnjami v dobavnih verigah. Hkrati se je v poletnih mesecih okrepilo trošenje gospodinjstev, še posebej na področju turizma. Oktobra se je vrednost kazalnika gospodarske klime poslabšala, kar pripisujemo negotovosti glede nadaljnjega razvoja epidemije covida-19 in v mednarodnem okolju, predvsem zaradi motenj v dobavnih verigah. Kljub temu večina kazalnikov zaupanja ostaja na višji ravni kot pred letom. Na trgu dela so bile razmere tudi oktobra dobre, povišanje števila brezposelnih je bilo povezano predvsem z običajnim jesenskim prilivom iskalcev prve zaposlitve. Rast cen življenjskih potrebščin se je oktobra precej okrepila, približno dve tretjini so k medletni inflaciji prispevale višje cene naftnih derivatov in toplotne energije."

Ugotovitve UMAR-ja:

  • V Sloveniji se je po nekaterih kazalnikih v tretjem četrtletju rast aktivnosti v izvoznem delu gospodarstva upočasnila, blagovna menjava se je glede na drugo četrtletje celo nekoliko znižala.
  • Rast proizvodnje v predelovalni industriji se je upočasnila, kar pri Umar povezujejo z motnjami v dobavnih verigah. Kot so dodali, pa sta bila oba kazalnika (blagovna menjava in rast proizvodnje v predelovalni industriji) višja glede na isto obdobje leta 2019.
  • V poletnih mesecih se je povečala poraba gospodinjstev, zlasti v turizmu.
  • Gradbena aktivnost na mesečni ravni precej niha in je zlasti zaradi neugodnih gibanj v gradnji nestanovanjskih stavb avgusta ostala za primerljivo lansko ravnjo.
  • V trgovini se je prodaja avgusta povečala in v večini panog v prvih osmih mesecih leta skupaj presegla raven iz enakega obdobja 2019.
  • V tržnih storitvah se je prihodek avgusta povečal, že nekaj mesecev močno raste prihodek v gostinstvu, ki pa še ostaja nižji kot v enakem obdobju 2019.
  • Poraba elektrike je bila oktobra približno na ravni tiste iz istih obdobij v letih 2019 in 2020, medletna rast prometa tovornih vozil na avtocestah pa se je nekoliko upočasnila.
  • Po podatkih o davčnem potrjevanju računov je bila rast prodaje oktobra medletno višja, predvsem kot posledica lanske nizke prodaje po uvedbi strožjih zaščitnih ukrepov v jesenskih mesecih.
  • Negotovost v mednarodnem okolju, predvsem zaradi motenj v dobavnih verigah, pa tudi glede nadaljnjega razvoja epidemije covida-19, je najverjetneje tudi oktobra prispevala k poslabšanju vrednosti kazalnika gospodarske klime. Kljub temu večina kazalnikov zaupanja ostaja na višji ravni kot pred letom.

Vir: Finance.si, UMAR