Svet se spreminja na digitalno, kaj pa upravljanje s kadri?

24.7.2021

Sonja Vidonja2
Sonja Vidonja, pomočnica direktorice ZM (tretja z desne), je poudarila, da se managerji zelo zavedajo pomena dviga digitalnih kompetenc zaposlenih.

Svet se spreminja na digitalno, kaj pa upravljanje s kadri? Odgovor na to vprašanje so iskali udeleženci okrogle mize Digitalnega središča Slovenije, tudi Sonja Vidonja, pomočnica izvršne direktorice Združenja Manager, ki je izpostavila, da se v podjetjih zelo zavedajo pomena razvoja digitalnih kompetenc zaposlenih. Vendar tudi tu je pomembno iti korak po korak: najprej preveriti digitalno zrelost podjetja, zastaviti jasno strategijo in nato z veliko komunikacije ter v sodelovanju z vodji področij in kadrovsko službo vpeljevati spremembe v podjetjih.

Izkušnje iz prakse kažejo, da tudi starejši želijo krepiti svoje digitalno znanje, je dodala Ana Pleško iz Simbioze, strateg Erik Kapfer (Pattern City) pa je pripomil, da so mladi sicer dosti bolj digitalni, vendar njihovo znanje velikokrat obsega le osnovo znanje, zato je krepitev tega nuja. Adrijana Hodak, vodja Medpodjetniškega izobraževalnega centra, je poudarila, da že opažajo pomanjkasnje strokovnega pedagoškega kadra, ki se ob tem tudi stara, zato bo šel razvoj v smeri, da bodo učitelji postali predvsem mentorji in motivatorji.

Tak trend je viden tudi v podjetjih, kjer managerji postajajo motivatorji, je dodala Vidonja: "Sploh zdaj, ko delo na daljavo postaja stalnica, je komunikacija še bolj pomembna za vzdrževanje dobre kulture v podjetjih. Le tako bodo lahko ta uspešna na dolgi rok."

Za konec je poudarila, da je treba okrepiti sodelovanje med izobraževalnimi institucijami in podjetji, ker se mladi želijo učiti, s tem pa se spodbujata tudi raznolikost in vključevanje vseh segmentov družbe, kar je izjemno pomembno za razvoj inovativnosti v podjetjih. Svet se namreč spreminja s svetlobno hitrostjo in Slovenija bi morala tem trendom slediti oz. jih (so)ustvarjati.

Okroglo mizo je vodila Katja Mohar Bastar, direktorica Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije, na njej pa sta sodelovala tudi strokovnjakinja za kadrovski marketing Anja Žibert (Free Spirit Human Capital) in Aleš Štempihar, predsednik IIBA Slovenija.