Slovenski izvoz blaga januarja medletno višji za 20,5 %, uvoz za 52,1 %

7.3.2022

izvoz tovornjaki12
Slovenija je januarja izvozila za 3,5 milijarde evrov blaga, kar je za 20,5 odstotka več kot januarja lani, uvoz pa je po podatkih državnega statističnega urada na letni ravni porasel za 52,1 odstotka na 3,9 milijarde evrov.

Slovenija je januarja izvozila za 3,5 milijarde evrov blaga, kar je za 20,5 odstotka več kot januarja lani, uvoz pa je po podatkih državnega statističnega urada na letni ravni porasel za 52,1 odstotka na 3,9 milijarde evrov. Trgovinski primanjkljaj je znašal 0,4 milijarde evrov, pokritost uvoza z izvozom je bila 89,2-odstotna.

Tako vrednost izvoza kot uvoza sta bila po podatkih statistikov višji od povprečnih vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v lanskem letu, in sicer izvoz za 6,1 odstotka in uvoz za 11,9 odstotka.

Izvoz v države članice EU je bil januarja za 28,8 odstotka višji kot v lanskem januarju, uvoz pa za 38 odstotkov. Vrednost tako izvoza kot uvoza v januarju v te države je namreč znašala 2,4 milijarde evrov. Z državami članicami EU je Slovenija januarja ustvarila 68,5 odstotka vrednosti celotnega izvoza in 60,9 odstotka vrednosti celotnega uvoza.

Izvoz v države zunaj EU je bil januarja za 5,7 odstotka višji kot leto prej, uvoz iz omenjenih držav pa za 80,6 odstotka. Vrednost izvoza v te države je po podatkih statističnega urada januarja znašala 1,1 milijarde evrov, vrednost uvoza od tam pa 1,5 milijarde evrov.

Pri trgovanju z državami nečlanicami EU so pomemben delež predstavljali t. i. posli oplemenitenja, saj je bilo januarja teh na izvozni strani približno za dve petini vseh poslov, na uvozni strani pa za približno polovico.

Izvoz blaga brez poslov oplemenitenja je v to skupino držav januarja znašal 0,6 milijarde evrov oz. je bil vrednostno za 20,5 odstotka višji kot v prejšnjem januarju, uvoz blaga iz teh držav brez poslov oplemenitenja pa je znašal 0,8 milijarde evrov oz. je bil vrednostno za 58 odstotkov višji kot pred letom dni.

Vir: STA