Povprečna plača lani višja tako v javnem kot zasebnem sektorju

15.2.2022

evri11
Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1969,59 evra, povprečna neto plača pa 1270 evra.

Povprečne plače so se lani nominalno in realno zvišale tako v javnem kot zasebnem sektorju. Povprečna mesečna bruto plača je znašala 1969,59 evra, povprečna neto plača pa 1270 evra. Samo decembra so se v mesečni primerjavi plače znižale, a le v zasebnem sektorju, kar je pripisati nižjemu znesku izplačanih izrednih izplačil.

Povprečna bruto plača za leto 2021 v višini 1969,59 evra je bila od tiste v 2020 nominalno višja za 6,1 odstotka, realno pa za 4,1 odstotka. Nominalno za 5,1 odstotka in realno za 3,1 odstotka se je zvišala tudi povprečna neto plača, ki je lani znašala 1270,30 evra, je danes sporočil državni statistični urad.

V zasebnem sektorju je bila povprečna bruto plača v letu 2021 od tiste izpred enega leta višja za 6,1 odstotka, v javnem pa za 6,5 odstotka, pri čemer je bila v institucionalnem sektorju država višja za sedem odstotkov.

Pregled podatkov za obdobje zadnjih petih let pokaže, da so se stopnje nominalne rasti povprečne bruto plače glede na predhodno leto v celotnem obdobju zviševale; medletna rast je v 2017 znašala 2,7 odstotka, v 2021 pa 6,1 odstotka. Realno pa so se povprečne bruto plače v tem obdobju medletno najbolj zvišale v letu 2020 (za 5,9 odstotka), ker je bila povprečna letna stopnja inflacije v tem letu nižja kot lani.

Decembra je povprečna mesečna bruto plača znašala 2064,12 evra in je bila od novembrske plače tako nominalno kot realno nižja za odstotek. Povprečna neto plača pa je znašala 1336,82 evra, kar je dva odstotka manj od novembrske plače.

V zasebnem sektorju se je povprečna bruto plača znižala za 2,2 odstotka, in sicer predvsem zaradi nižjega zneska izplačanih izrednih izplačil - 13. plač in božičnic. V javnem sektorju pa se je zvišala za 1,5 odstotka, pri čemer je bila v institucionalnem sektorju država višja za 4,8 odstotka.

Vir: STA