Na razpisih je na voljo za več kot 60 milijonov evrov

15.3.2021

denarna pomoc15

Medtem ko je lani področje subvencij za podjetja krojila korona in korenito spremenila predvidena financiranja, gredo letos objave po načrtih. Tako je skupno objavljenih že za nekaj več kot 63 milijonov evrov razpisov za dodeljevanje subvencij, od spodbud za startupe prek razvojnega denarja do subvencij za naložbe. Zaradi velikega zanimanja je ponekod denar že pošel.

Za obmejna problemska območja 23,8 milijona evrov

Gospodarsko ministrstvo je objavilo razpis, ki je namenjen sofinanciranju začetnih investicij in ustvarjanju novih delovnih mest na obmejnih problemskih območjih, na voljo je skupno 23,8 milijona evrov. V okviru javnega razpisa bo ministrstvo sofinanciralo projekte vzpostavitve nove poslovne enote, razširitve zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacije proizvodnje poslovne enote vlagatelja na izdelke in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala ali bistvene spremembe proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti. Podjetja, ki se prijavijo, morajo imeti sedež, podružnico ali poslovno enoto v eni od občin, ki sodijo pod problemsko območje, in bodo tam naložbo izvajala.

Prejeti je mogoče od najmanj 20 tisoč do največ 600 tisoč evrov. Ob tem pa je treba upoštevati še največji delež sofinanciranja. V vzhodni kohezijski regiji je dovoljeno sofinanciranje od 25 do 45 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov, odvisno od velikosti podjetja, v zahodni kohezijski regiji pa od deset do 30 odstotkov.

Pet tisočakov za pridobitev okoljskega znaka v turizmu

Za turistične ponudnike je znova odprt razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike. Namen tega javnega razpisa je spodbuditi pravne in fizične osebe, društva in druge sodelujoče v turizmu k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega menedžmenta in ekoloških ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih in gostinskih obratih ter jih tako spodbuditi k pridobitvi mednarodno uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka. Za posamezen objekt in znak je mogoče prejeti do največ pet tisoč evrov sofinanciranja.

Okoljski/trajnostni znaki, ki so predmet sofinanciranja, so naslednji: znak za okolje EU – EU ECOLABEL, Bio Hotels, Green Globe, Green Key, Travelife, Ecocamping, World of Glamping Green, Hostelling International Quality & Sustainability in L.E.A.F.

Razpis je odprt do 5. maja.

Veliko zanimanja za nekatere vavčerje

Znova so na voljo vavčerji, subvencije malih vrednosti, za katere je zanimanje očitno tako veliko, da je moral Slovenski podjetniški sklad, ki ukrep izvaja, dva poziva že zapreti. Tako se je od 13 objavljenih vavčerjev trenutno mogoče prijaviti za 11 namenov, zaprta pa sta vavčer za digitalni marketing in vavčer za tržne raziskave tujih trgov. Načeloma so javni pozivi za vavčerje odprti do 31. marca 2023, a jih lahko sklad, če denimo zmanjka denarja, lahko tudi predčasno (začasno) zapre.

Trenutno se lahko torej prijavite za vavčerje za 11 namenov, različne so tudi višine spodbud, za katere lahko zaprosite:

 • prototipiranje: od 500 do pet tisoč evrov;
 • prenos lastništva: od 500 do tri tisoč oziroma devet tisoč evrov za tri aktivnosti;
 • kibernetska varnost: od tisoč do 9.999,99 evra;
 • uvajanje poslovne odličnosti (model EFQM): od 300 do 9.999,99 evra;
 • udeležba na gospodarskih delegacijah v tujino: od 300 do pet tisoč evrov;
 • udeležba na mednarodnih forumih: od 300 do tri tisoč evrov;
 • patenti, modeli, znamke: od 500 do 9.999,99 evra;
 • statusno preoblikovanje družb: od tisoč do pet tisoč evrov;
 • dvig digitalnih kompetenc: od 600 do 9.999,99 evra;
 • priprava digitalne strategije: od tisoč do 9.999,99 evra;
 • certifikati kakovosti: od tisoč do 9.999,99 evra.

Vavčerji so namenjeni mikro, malim in srednjim podjetjem, tudi espejem in zadrugam. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge in nato v času trajanja projekta najmanj enega zaposlenega, upošteva se tudi nosilec dejavnosti pri s. p.

Za vavčerje sicer velja, da vam jih hitro odobrijo, a kot opozarja sklad, se lahko trenutno ta čas nekoliko podaljša. Kot pravijo, prehajajo na celovit digitaliziran sistem javnih razpisov in pozivov. »Navedeno je povezano tudi z digitalnim podpisom pogodb, kjer trenutno prihaja do krajših zamud pri informiranju podjetij o rezultatih njihovih vlog. Podjetja bomo glede odločitve o dodelitvi sredstev obvestili v najkrajšem možnem času, vendar se bo običajen rok za obveščanje, ki je praviloma 15 delovnih dni od oddaje vloge, lahko podaljšal za predvidoma do 14 dni.«

Prek pobude Eureka do sto tisočakov na leto za razvoj

Gospodarsko ministrstvo je objavilo razpis, ki omogoča sofinanciranje v okviru mednarodne pobude Eureka. Za razpis je predvideno štiri milijone evrov. Sofinanciranje je namenjeno podjetjem, ki so se raziskovalno-razvojnih projektov lotila v sodelovanju z mednarodnimi partnerji. Partner mora biti iz države, ki je članica Eureke.

Posamezni prijavitelj, na slovenski razpis se lahko prijavi le slovenski partner v projektu, lahko prejme največ sto tisoč evrov subvencije za 12 mesecev izvajanja projekta, skupno pa lahko projekt traja največ 36 mesecev. Torej je mogoče prejeti največ 300 tisoč evrov, odvisno od vrednosti projekta. Namen Eureke je podpreti projekte, katerih cilj je pridobivanje novih znanj ter razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih izdelkov, postopkov ali storitev. Projekti se lahko izvajajo v obliki industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Tržni del aktivnosti se v okviru Eureke ne sofinancira. Prijava poteka v dveh fazah, najprej je treba pridobiti zeleno luč na nacionalni ravni, nato pa gre projekt v potrjevanje še na raven programa.

Različne oblike spodbud za startupe

Slovenski podjetniški sklad je tudi letos objavil tri oblike spodbud za startupe. Tako se tisti v začetni fazi lahko prijavijo na razpis za zagon inovativnih podjetij, za razpis je letos predvidenih 2,16 milijona evrov. Posamezno podjetje lahko prejme do 54 tisoč evrov subvencije, a za to mora doseči vnaprej določene mejnike, saj se subvencija izplača v treh fazah.

Prijave se točkujejo, pomemben delež točk prinaša udeležba na predizboru Start:up Slovenija, ki bo potekal 7. in 8. aprila, prijaviti pa se bo mogoče najpozneje do 18. marca.

Je pa mladim podjetjem na voljo tudi semenski kapital, in sicer skupno 2,8 milijona evrov. Prav tako prek podjetniškega sklada je mogoče pridobiti 75 tisoč evrov konvertibilnega posojila ali pa, ko ima podjetje zagotovljenega zasebnega vlagatelja, soinvestiranje sklada med sto in 600 tisoč evri. V primeru konvertibilnega posojila je ročnost, vključno z moratorijem na odplačilo posojila, pet let z možnostjo podaljšanja za največ dve leti. Moratorij na odplačilo glavnice znaša tri leta. Tudi pri konvertibilnih posojilih se je priporočljivo prijaviti na predizbor, a je čas za prijavo že potekel.

Pri možnosti soivestiranja sklada mora imeti podjetje zagotovljenega zasebnega vlagatelja, ki v podjetje vstopi hkrati s skladom. Tako je tudi osnovni dokument vloge pismo o nameri za investiranje neodvisnega zasebnega vlagatelja.

Več v Financah