Vsi ljudje so enako pomembni

6.10.2017
melanie2

“Niti ni en človek ali eno ljudstvo boljše od ostalega človeštva. Enako načelo velja vsepovsod. Vsi ljudje so enako pomembni.”

John Heider, Tao vodenja

 

V duhu zgoraj citirane misli smo letos v Združenju Manager zasnovali priznanje Vključi.vse. Ker verjamemo, da je ključ uspeha v uravnoteženosti. Dober voditelj zna prepoznati in razvijati potencial vsakega posameznika – ne glede na spol, starost, nacionalnost, usmerjenost … Iskali smo torej organizacije, ki v svoji strukturi sledijo načelu enakovredne zastopanosti žensk in moških, mladih in starejših, Slovencev in tujcev. Vključevanje različnosti odraža sposobnost okolja, da živi vrednote, ki vodijo na eni strani do osebne samouresničitve zaposlenih, na drugi pa do poslovne uspešnosti družbe.

V Združenju Manager ima vsako od priznanj, ki se podeljujejo, močno poslanstvo. Priznanje, ki smo ga z letošnjim letom preimenovali iz Managerkam prijazno podjetje v Vključi.vse, ima močno tradicijo. Leta 1991, ko je bilo podeljeno prvič – takrat se je imenovalo Ženskam prijazno podjetje-, je poslovno okolje na ženske v managementu gledalo še kot na »eksotične« izjeme. Danes vemo, da smo ženske odlične managerke in voditeljice, ki stremimo k sodelovanju in povezovanju na vseh ravneh. Vemo, da različnost ne šibi, ampak krepi, če jo le znamo modro upravljati.

Z izkušnjami v mednarodnem prostoru, ki sem si jih nabrala v še vedno pretežno »moškem« svetu, sem se naučila krmariti med plusi in minusi vsakega od spolov, spoznala različne kulture in načine dela. Vse to je utrdilo moje prepričanje, da so ekipe, ki so sestavljene iz članov, ki se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo, konkurenčnejše od tistih, ki stremijo k unificiranosti. Pa še zabavneje je delati v njih. Zato naj Vključi.vse spodbuja odprtost in raziskovanje tega, kaj zmoremo različni posamezniki presežnega storiti skupaj. Vključi.vse, vključi se!

 

Melanie Seier Larsen, Principal The Boston Consulting Group in predsednica sekcije managerk

 

Op: prvo priznanje Vključi.Vse je prejela družba Varis Lendava