Ne le pomoč, temveč premik k boljšim rešitvam za razvojni preboj

29.9.2022

foto Andraz Kobe 1187

foto Andraz Kobe 1188

foto Andraz Kobe 1189

foto Andraz Kobe 1190

foto Andraz Kobe 1191

Andrej Božič, predsednik Združenja Manager, je na Managerskem kongresu znova poudaril skupno odgovornost gospodarstva in politike za razvojni preboj Slovenije. Ob tem je izpostavil Akcijski načrt za večjo blaginjo, ki lahko, tako Božič, služi kot priročnik za državo in odločevalce, ki imajo z vidika gospodarstva in družbe eno ključno nalogo: zagotavljati pogoje za uspešen razvoj podjetij in poslovnega okolja v smeri ustvarjanja visoke dodane vrednosti.

Ne le pomoč, temveč dialog in rešitve, za en skupen cilj: družbena blaginja

Opozoril je na zahtevnost trenutnih razmer v svetu in poudaril, da je skrajni čas, da začnemo udejanjati potrebne spremembe, za kar je potrebno sodelovanje vseh akterjev v družbi: »Gospodarstvo od države ne pričakuje oz. ne želi le pomoči in subvencij, ampak predvsem iskanje boljših rešitev, ki jih lahko zagotovi le dialog med deležniki.« Po njegovem mnenju je treba krepiti zavedanje, predvsem v politiki, da je gospodarstvo steber celotne družbe. »Tu ne podcenjujemo drugih sektorjev in njihovih vlog, ki so prav tako pomembne, a dejstvo je, da je gospodarstvo temelj družbene blaginje,« je še dodal Božič.

Petra Juvančič, izvršna direktorica Združenja Manager, je izpostavila ključno sporočilo kongresa, to je odgovornost za prihodnost: »Odgovornost kot vrednotaje še posebej pomembna v sedanjih, negotovih časih, ko je težko predvideti, kam nas bodo zapeljali aktualni izzivi. Vojna v Ukrajini, energetska kriza, prekinjene ali spremenjene dobavne verige, inflacija oziroma celo stagflacija … V vsej tej situaciji moramo imeti kot družba samo en skupen cilj – družbeno blaginjo, eno skupno pot – trajnostno voditeljstvo, in eno skupno vodilo – Dobri rezultati na pravi način.«

Han: Povečati produktivnost in dodano vrednost na blizu 70.000 evrov do leta 2030
Da so na MGRT že izvedli prve ukrepe za omilitev energetske krize, je dejal gospodarski minister Matjaž Han, in dodal: »Nadaljevati moramo z gradnjo partnerstva in zaupanja med politiko in gospodarstvom, ki smo ga uspešno začeli v zadnjih treh mesecih. Naš cilj je povečati produktivnost in dodano vrednost slovenskega gospodarstva na blizu 70.000 evrov do leta 2030.« Zato, je izpostavil, bodo intenzivno delali na nadaljnji digitalizaciji, zelenem prehodu, spodbujanju razvoja, raziskav in inovativnosti ter internacionalizaciji gospodarstva in umeščanju podjetij višje v globalne vrednostne verige. Po njegovih besedah pa pri tem ne bodo pozabili na potrebne ustrezne rešitve za izzive na področju kadrov. Slovensko gospodarstvo je namreč temelj vsega, na katerem stoji vse ostalo – od boljšega standarda življenja naših državljanov, socialne varnosti do zdravstva, kulture, šolstva in športa. »Na gospodarskem ministrstvu bomo še naprej skrbeli, da bo gospodarstvo ne samo vzdržalo to krizo, ampak da bomo ohranili konkurenčnost, zaposlenost in razvojno sposobnost našega gospodarstva in podjetij. S tem pa tudi  blaginjo zaposlenih in njihovih družin,« je še povedal minister.

Managerja leta 2022 sta Blaž Brodnjak, NLB, in Sabina Sobočan, Varis Lendava
Na večerni podelitvi bosta priznanje za Managerja leta 2022 prejela Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, in Sabina Sobočan, generalna direktorica družbe Varis Lendava.
Kakovost voditeljstva in podjetništvo v Sloveniji sta v preteklih letih izjemno napredovala. A ker je vodenje in rezultate v velikih podjetjih težko primerjati z malimi ter srednje velikimi, so ti premalokrat stopili v ospredje. Zato je upravni odbor Združenja Manager – združenje povezuje izjemne voditelje podjetij različnih velikosti – odločil, da priznanje Manager/-ka leta 2022 prejmeta dva zgleda voditeljstva.

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB: »Zame je to izjemno emocionalno priznanje. Pa ne samo zame, ampak tudi za kolege in kolegice v bančništvu, saj predstavlja njegovo rehabilitacijo v Sloveniji. Je pa to predvsem priznanje moji ekipi, ki je v izjemno zahtevnih okoliščinah z veliko predanostjo v desetih letih našo NLB iz brezna vrnila med najuglednejše in dokazano sistemsko pomembne ter odgovorne slovenske družbe. Vse to je kot kaže vse bolj prepoznano in iskreno me veseli, da dobivamo pozitivne povratne informacije, znova pridobivamo tržne deleže, v zadnjem obdobju pa smo deležni tudi pomembnih priznanj in nagrad s strani strokovnih javnosti. Priznanje je torej svojevrstno legitimiranje meritokracije, legitimiranje korporativnega upravljanja in rehabilitacije bančnega sektorja v slovenski družbi. In to je neprecenljivo.« 

Sabina Sobočan, generalna direktorica družbe Varis Lendava: »Priznanje Managerka leta 2022 je v prvi vrsti izjemna čast in potrditev dosedanjemu delu. Je dokaz, da sem na dobri poti, da sem doslej sprejemala dobre odločitve in da je zastavljena vizija podjetja prava. Je pa hkrati tudi velika odgovornost, saj ko si na vrhu gore, lahko hitro zdrsneš z nje. Obenem tovrstno priznanje pomeni, da si še bolj pod lupo in te še bolj opazujejo. Je zaveza, da moraš še naprej dosegati dobre rezultate, delati dobro tudi v prihodnje. Kar je sedaj, ko prihaja kriza, še dodatna odgovornost. Po drugi strani pa je to priznanje dokaz, da smo tudi v družinskem podjetništvu dobri managerji in da smo lahko zgled. Dokaz, da je družinsko podjetništvo v Sloveniji na dobri poti, da ob prenosu nasledstva lahko stopimo v čevlje predhodnikov, tudi če so ti zelo veliki.«
Več o letošnjih prejemnikih priznanja.

Priznanje Vključi.Vse 2022 podjetju Mikro+Polo
Združenje Manager s priznanjem Vključi.Vse nagrajuje podjetja, ki skrbijo za uravnotežena vodstva, vključevanje in raznolikost. Prav uravnotežena vodstvena struktura, okolje, v katerem raznolikost spodbujajo in jo tudi živijo, ter enakovredno vključevanje vseh 150 zaposlenih pa so razlogi, da gre to priznanje letos v roke podjetja Mikro+Polo. »Že od pubertete naprej se trudim ostati zvest samemu sebi. Tudi v službi. Pa čeprav sem bil zato velikokrat izključen ali pa sem se moral dokazovati bolj kot drugi. Priznanje Vključi.Vse je kot krona; je potrditev, da se za uspehom celotnega podjetja lahko skrivajo tudi čisto navadni ljudje. Vsi različni, vsi posebni. A vseeno vsi spoštovani in varni v okolju službe. Je dokaz, da se da tudi drugače. Z nasmeškom na ustih in s srečo v očeh. Vsak dan ...,« pravi generalni direktor podjetja Mikro+Polo Marko Podgornik Verdev in poudarja, da so ponosni in veseli priznanja, a da bodo veseli še bolj, ko takšna priznanja ne bodo več potrebna.
 Več o letošnjem prejemniku priznanja.

Trajnostna zaveza Združenja Manager: manjši vpliv kongresa na okolje

Združenje Manger si že leta prizadeva za uveljavljanje trajnostnega voditeljstva, ki temelji na okoljskem, družbenem, upravljavskem in ekonomskem principu. Letos s Trajnostno zavezo in cilji pri izvedbi kongresa stopajo korak dlje. Z Umanotero so opredelili štiri velika področja, na katerih skupaj z udeleženci dogodka udejanjajo trajnostno ravnanje. Trajnostnim vsebinam je bil namenjen tudi t. i. unconference predkongresni program. V sodelovanju z družbo Schneider Electric na kongresu ponovno merijo porabo elektrike za razsvetljavo, multimedijo in klimatizacijo. Poleg spodbujanja skupnih prevozov so udeležencem omogočili prihod v Portorož z električnimi vozili BMW, prilagodili so temperaturo prostorov, se povezali z lokalnimi dobavitelji hrane in vse vpletene s trajnostno zavezo pozvali k trajnostnemu ravnanju. Več o Trajnostni zavezi Združenja Manager.

Dodatne informacije: Petra Ilar | 041 704 92 │ komunikacije@zdruzenje-manager.si

Fotografije: Andraž Kobe in Anže Krže za Združenje Manager