Mala in srednje velika podjetja v EU si prizadevajo za trajnostno poslovanje

28.3.2022

denar22

Mala in srednje velika podjetja v EU si uspešno prizadevajo, da bi njihovo poslovanje postalo okoljsko trajnostno, je pokazala raziskava Eurobarometer. 89 odstotkov vprašanih je uvedlo vsaj en ukrep za učinkovitejše ravnanje z viri, poroča STA.

Kot je danes sporočila Evropska komisija, podatki raziskave kažejo, da je 89 odstotkov vprašanih malih in srednje velikih podjetij (MSP) uvedlo vsaj en ukrep za učinkovitejše ravnanje z viri, kot so uporaba obnovljivih virov, recikliranje ali zmanjševanje odpadkov.

Okoli četrtina (24 odstotkov) jih ima konkreten načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa svojega podjetja, okoli tretjina (32 odstotkov) pa jih ponuja tudi "zelene proizvode".

Glede na raziskavo Eurobarometer na to temo iz leta 2018 podjetja počasi izboljšujejo trajnostnost. "To je trdna osnova za začetek, ampak glede na časovni pritisk, ki ga prinaša dinamika podnebnih sprememb, je treba prehod MSP pospešiti," pravi komisija.

Podjetja, ki so sodelovala v letošnji raziskavi, so navedla, da bi jih k boljšemu ravnanju z viri najbolj spodbudila nepovratna sredstva ali subvencije (tako je odgovorilo 36 odstotkov vprašanih) ali boljša koordinacija med podjetij v sektorju (26 odstotkov).

V EU je 23 milijonov MSP, ki zaposlujejo okoli 100 milijonov oseb in predstavljajo več kot polovico evropskega bruto domačega proizvoda. Ustvarijo pa 63 odstotkov vseh izpustov ogljikovega dioksida, ki jih ustvarijo podjetja, navaja komisija.

Vir: STA