Letos za 660 milijonov evrov razvojnih spodbud za gospodarstvo

18.1.2021

okrevanje denar4

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijona evrov. Od tega bo iz naslova nepovratnih sredstev na voljo 248,8 milijona evrov ter 410,5 milijona evrov povratnih sredstev.

Ukrepe bo ministrstvo izvajalo samo in prek izvajalskih organizacij: SID banke, Javne agencije SPIRIT, Javnega sklada RS za podjetništvo (SPS), Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS) in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (JŠRIS).

Z ukrepi bodo podprta področja podjetništva, raziskav in razvoja, turizma, regionalnega razvoja, digitalizacije, lesno-predelovalne industrije, internacionalizacije in socialnega podjetništva.

Vir: MGRT