Gospodarstvu zaradi podražitve energentov 51,6 milijona evrov pomoči

5.5.2022

evri36

Finančna uprava RS (Furs) bo na podlagi zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu danes nakazala 51,56 milijona evrov pomoči, poroča STA. Prejelo jo bo 5996 upravičencev, so sporočili s Fursa.

Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki velja od 5. marca, med upravičenci do te pomoči navaja pravne in fizične osebe, ki so bile registrirane v Sloveniji za opravljanje gospodarske dejavnosti najpozneje do 1. decembra 2021 in so jim stroški energije v letu 2022 narasli za več kot 40 odstotkov v primerjavi z lanskim letom.

Višina izplačane pomoči posameznemu upravičencu je odvisna od deleža, ki ga stroški energije predstavljajo v njegovih poslovnih odhodkih, in od višine čistih prihodkov od prodaje. Zakon pri tem določa, da izplačani znesek ne sme preseči 60 odstotkov povečanega zneska stroškov energije.

Če bo upravičenec naknadno ugotovil, da je bila prejeta pomoč previsoka oziroma ni izpolnjeval pogojev za njen prejem, bo moral o tem obvestiti Furs, ta pa mu bo izdal odločbo z zahtevkom za vračilo.

Vlada je shemo pomoči gospodarstvu zaradi podražitve energentov pripravila konec januarja, ko so cene energentov zaradi oživitve gospodarstev po pandemiji in povečanega povpraševanja, kot tudi zaradi zmanjšane dodatne oskrbe Evrope s plinom in manjše lastne proizvodnje, že nekaj časa rasle. Ukrepi v zakonu so za gospodarske subjekte vredni okoli 70 milijonov evrov, koristilo pa jih bo okoli 40.500 upravičencev.

Vir: STA