Februarja spet manj brezposelnih

6.3.2023

Registrirana brezposelnost februar 2024

Po januarskem porastu se je februarja brezposelnost zopet zmanjšala. Ob koncu februarja so bili registrirani 53.404 brezposelni: 3,6 % manj kot januarja in 17,6 % manj kot februarja 2022.

Na novo se je februarja pri Zavodu prijavilo 4.391 brezposelnih, kar je 46,7 % manj kot januarja in 9,4 % več kot v istem mesecu predhodnega leta.

V prvih dveh mesecih je bilo na novo prijavljenih brezposelnih 0,3 % manj kot leto prej v tem obdobju, se je pa manj brezposelnih tudi zaposlilo, 12,2 % manj. 

V obdobju od januarja do februarja je bilo brezposelnih v povprečju 54.395 oseb mesečno, 18,0 % manj kot leta 2022.

Prostih delovnih mest, ki so jih delodajalci sporočili Zavodu, je bilo leta 2023 28.964, 1,3 % manj kot v enakem obdobju lani.

Poglejte podrobnejše podatke v Sporočilu ZRSZ za februar 2023.