DZ soglasno sprejel pomoč gospodarstvu zaradi podražitev elektrike in plina

31.8.2022

energetska kriza18

DZ je danes z 80 glasovi za in nobenim proti sprejel zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, poroča STA. Pomoč bodo lahko dobili vsi gospodarski subjekti, tudi tisti v sektorju kmetijstva in ribištva.

Po zakonu bo država upravičencem subvencionirala najmanj 30 odstotkov energetskih stroškov v obdobju od začetka junija do konca leta, če so jim cene energije letos zrasle vsaj za dvakratnik povprečja cen v preteklem letu.

Upravičenci bodo lahko pridobili enostavno pomoč, ki predvideva do 500.000 evrov pomoči in kritje do 30 odstotkov upravičenih stroškov, ali posebno pomoč v višini do dva milijona evrov in prav tako do 30 odstotkov upravičenih stroškov, pri čemer bo izračun upravičenih stroškov od 1. septembra letos naprej omejen na največ 70 odstotkov porabe v enakem obdobju leta 2021.

Predvidena je tudi pomoč energetsko intenzivnim podjetjem, kjer bo znesek pomoči prav tako omejen na dva milijona evrov, podjetja pa bodo lahko ob sočasnem dokazovanju izgube iz poslovanja zaprosila za povračila do 70 odstotkov upravičenih stroškov.

Upravičenci bodo podatke vnašali prek aplikacije, ki jo je pripravila agencija Spirit, in sicer v prvem delu za obdobje junij-september, za katero bo pomoč izplačana še letos, nato pa bodo do konca januarja vnesli še podatke za obdobje oktober-december, sredstva za te tri mesece naj bi bila izplačana do sredine marca.

Med upravičenci bodo pravne ali fizične osebe, ki so se za opravljanje gospodarske dejavnosti registrirale do 1. decembra lani. Po sprejetem dopolnilu bodo med njimi tudi subjekti, ki opravljajo določene dejavnosti v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva ali akvakulture.

Izvzeti bodo subjekti, ki so upravičeni do regulirane cene zemeljskega plina oz. električne energije po drugih uredbah.

Gre za prvo pomoč gospodarstvu za blažitev draginje, ki spremlja druge ukrepe za blažitev višanja cen, in vlada tudi ob opozorilih iz gospodarstva in opozicije napoveduje, da bo potrebna dodatna, obsežnejša pomoč.

Vir: STA