banner4

Vabljeni na zadnje srečanje sekcije mladih, ki bo v torek, 28. novembra ob 16. uri, kjer bomo spoznali tri finaliste za priznanje Mladi manager 2017 in izvedli skupščino sekcije.

Finalisti za priznanje Mladi Manager 2017
Jernejcopi6

Jernej Čopi, Ensol 360

Koprsko podjetje Ensol 360 d.o.o., ki ga skupaj z Mitjo Šafarjem vodi Jernej Čopi, je z blagovno znamko 360 karting postalo vodili svetovni ponudnik celovitega tehničnega in poslovnega inženiringa na področju dirkaških zabavišč. Od pričetka poslovanja v času gospodarske krize do danes so postavili že več kot 20 središč za rekreativni karting. Njihove proge so prisotne v Evropi, Libanonu, Maroku, Avstraliji in ZDA, v lanskem letu pa so prodrli tudi na kitajsko in mehiško tržišče. Poleg hitre rasti se je podjetje v zadnjih štirih letih preobrazilo iz ponudnika izdelkov v ponudnika poslovnega modela.

V letu 2016 je Ensol za polovico povečal rast prihodkov glede leto 2015, vse prihodke pa ustvarijo na tujih tržiščih, med katerimi prevladujejo ZDA, ki prinašaj kar 65% celotne prodaje. Dobiček se je v letu 2016 povečal za 31%, čista donosnost kapitala pa je znašala 21,07%.

Glavno vodilo soustanovitelja koprskega podjetja je početi velike stvari z mirom v duši in prav to se zdi pravi recept za globalni uspeh podjetja. Svojo poklicno kariero je Čopi začel ljubiteljsko v času študija z delom v radijski redakciji in po šestih letih na področju avtomobilizma prešel v tehnološke vode. Kmalu po zaključku univerzitetnega izobraževanja je ustanovil svoje prvo podjetje, ki se je ukvarjalo s ponudbo specialnih polimernih izdelkov. Začetna uspešnost in prodor na tuje trge EU sta prehitela poslovno znanje in tedanje izkušnje diplomiranega inženirja, ki je podjetje v začetku leta 2012 prodal skupini Roto in nadaljeval z vodenjem poslovnega programa polimernih izdelkov. Leto kasneje je Čopi, ob pridobitvi zagonskih sredstev s strani švicarskega partnerja, soustanovil podjetje Ensol 360.

Za svoje poklicne dosežke je Čopi prejel nagrado Gospodarstvenik Primorske (2015, Primorske novice, Radio Koper in TV Koper), podjetje Ensol nagrado za inovacijsko podjetje (2016, Holiday park & resort) in častno priznanje za produkt 360 Karting Mobile track v sodelovanju s Simetrijo (2017, Mesec oblikovanja). Čopija odlikujejo 10-letne izkušnje z vodenjem manjših in srednjih kolektivov, pri čemer stremi k skladnosti s strateškimi usmeritvami, sistematičnosti, merljivosti in osredotočenosti na rezultate. V Ensolu pozorno spremljajo in skrbijo za razvoj perspektivnih posameznikov, zaposlenim pa dajejo možnost neposrednega vpliva na uspeh celotne ekipe.

enej splet

Enej Kuščer, Acies Bio

ACIES BIO, ki ga je leta 2007 skupaj s skupino znanstvenikov ustanovil Enej Kuščer, je eno izmed vodilnih svetovnih podjetij na področju mikrobne biotehnologije. Razvijajo učinkovine za zdravljenje redkih in neozdravljivih bolezni, nove antibiotike, ki delujejo na rezitentne bakterije, ter nove procese za proizvodnjo vitaminov in drugih molekul na trajnostni način za farmacevtsko, prehransko in kemično industrijo. Iz pretežno razvojno raziskovalne dejavnosti za stranke se je podjetje pred leti usmerilo vse bolj v lastne projekte in tehnologijo, kar se je izkazalo za dobro usmeritev. V letošnjem letu so ustanovili dva nova spin-off podjetja, ki temeljita na tehnologijah razvitih v ACIES BIO.

Ljubljansko podjetje s svojimi razvojnimi storitvami prodira predvsem na tuje trge, doma ustvarijo le 5% vsega prometa. Skoraj polovico oziroma več kot milijon evrov ustvarijo na trgu EU, 25% oziroma pol milijona evrov na Kitajskem, v letošnjem letu pa so ustvarili tudi 300.000 evrov prometa v ZDA. Večji del prihodka, ki je v letu 2016 zrasel za polovico na kar 2,7 milijona evrov, pa ACIES BIO vloži v opremo laboratorijev in razvoj lastnih tehnologij in produktov.

Za svoje inovacije in projekte je biotehnološko podjetje prejelo številne nagrade, med njimi izstopajo nagrada Slovenski Start-Up (2008, konferenca Podim), naziv »SME Champion« EU (2016, EK), najvišje ocenjeni SME Instrument projekt na področju trajnostne biotehnologije, priznanje za zdravilo Sirota (2016, Evropska agencija za zdravila) in Jesenkova nagrada za najboljše podjetje na področju biotehnologije (2017, Biotehniške fakultete), že vrsto let pa dosegajo AAA boniteto po oceni podjetja Bisnode.

Enej Kuščer, ki trenutno podjetje vodi s strateškega vidika kot prokurist, je pridobil doktorat znanost na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in dokončal doktorsko raziskavo na Univerzi Cambridge. Kuščer ima 10-letne izkušnje vodenja uspešnih projektov z visoko stopnjo inovativnostjo, pri čemer zasleduje vizijo ustvarjati stvari s pozitivnim učinkom na ljudi in okolje. V podjetju daje poudarek kreativnemu in timskemu delu, dobremu vzdušju in vključevanju raziskovalcev v vse nivoje projektov. Trenutno zaposlujejo čez 50 domačih in tujih raziskovalcev, ki jim z omenjeno kulturo omogoča pridobivanje novih znanj in izkušenj ter razvijanje idej.

Jernej Pavlin4

Jernej Pavlin, Oro Met

Podjetje Oro Met, ki ga vodi Jernej Pavlin, je vodilno slovensko podjetje na področju izdelave standardnih in nestandardnih orodnih plošč in CNC obdelanih plošč ter drugih elementov za potrebe orodjarske industrije. Pavlin je v podjetje prišel leta 2007 kot komercialist, se kalil kot vodja proizvodenje, nato pa v dveh letih napredoval na vodilni položaj. Takrat še ne 30-letnik je od svojega prihoda povečal rast prihodkov iz 2,5 na 14 milijonov evrov v letu 2016. Rast proizvodnje se je v lanskem letu dvignila za 21%, čisti dobiček pa se je povečal za 39 % na en milijon evrov in jer na drugem mestu v panogi. Dodana vrednost podjetja je za 42,5% večja od povprečja panoge, donosnost kapitala pa je lani znašala 29,9%.

Večji del prihodkov Oro met ustvari v tujini. Poleg nemškega trga, kjer podjetje ustvari polovico prihodkov, izvažajo še v Avstrijo, Anglijo, Madžarsko, Švedsko in Ukrajino. Dinamična rast podjetja je posledica širjenja trga in pridobivanja novih poslov, pa tudi povečanja proizvodnih zmožnosti, saj nenehno vlagajo v novo tehnologijo. Njihova glavna konkurenčna prednost je zmožnost hitrega prilagajanja tržnim razmeram in fleksibilnost, s katero se odzivajo na zahtevna naročila. Po Bisnodovem indeksu uspešnosti BSX, ki meri profitabilnost in uspešnost podjetja z vidika vseh deležnikov, dosega Oro Met vrednost kar 98 točk, medtem, ko je povprečje slovenskega gospodarstva 84 točk.

V zadnjih letih je bilo podjetje zaradi hitre rasti nagrajeno kot Gazela primorsko-notranjske regije (2013, 2014, 2015 in 2016, Dnevnik) in bronasta gazela Slovenije (2015, Dnevnik), Pavlin pa je prejel nagrado gospodarstvenik leta 2015 (2015, Območna gospodarska zbornica Postojna in Radio 94) in nagrado Gospodarstvenik Primorske (2014, Primorske novice, Radio Koper in TV Koper Capodistria). Pavlin je do danes izgradil mladosten kolektiv 68 ljudi, ki je v lanskem letu ustvaril dodano vrednost 59.000 evrov na zaposlenega. Pomembne vrednote Oro meta predstavljajo zadovoljstvo, pripadnost in socialna varnost zaposlenih. Delo temelji na načelu vsi za vse in spodbujanju zaposlenih k učenju in inovativnosti. Izjemen uspeh podjetja in konstantno rast Pavlin prispisuje dobri in zvesti ekipi.

Pokrovitelji

Gostitelj srečanja sekcije je                                                                                 Strokovno analizo za priznanje Mladi manager je pripravila družba 

microsoft4                                                              bisnode4