1380x600drugi
naslovnica Pogled2019
Pogled 2019 je nov projekt Združenja Manager, ki smo ga predstavili na dogodku Ekonomska politika Slovenije in družbena blaginja 6. decembra 2018 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

"V zavarovalniški dejavnosti so številke, podatki in njihova interpretacija bistvo posla. So osnova za vsako našo odločitev - strateško, razvojno ali produktno. Pri tem je pomembno, da se v vodstvu zavedamo, da poleg podatkov sestavljajo formulo za uspeh tudi zadovoljni zaposleni, stranke in seveda lastniki. Le tako lahko svoje delo ocenimo kot pozitivno. Vizija, ki jo delim z Združenjem Manager ob pripravi publikacije Pogled 2019, ni zgolj povezovanje za večjo konkurenčnost države, temveč iskanje najboljše poti. Skupaj moramo poskrbeti, da bo to potovanje uspešno."

Gabrijel Škof, predsednik uprave zavarovalnice Adriatic Slovenica

Na dogodku Ekonomska politika Slovenije in družbena blaginja smo predstavili strokovno publikacijo Združenja Manager Pogled 2019.

V publikaciji Pogled 2019 (v angleški izdaji: Outlook 2019) smo posebej izpostavili:

scenarije prihodnjega gospodarskega razvoja ob danih demografskih projekcijah;
vlogo prosvetljenega managementa v krepitvi in dolgoročnemu ohranjanju družbene blaginje;
pomen pravne države za mednarodno konkurenčnost.

Vse te vidike smo povezali z dobrimi praksami managementa v Sloveniji, ki jih Združenje Manager sistematično spremlja prek svojih članov in zavedanje o njih razširja v javnosti.

Namen novega projekta Pogled je prek ovrednotenja gospodarskih razmer in ekonomskih politik omogočati bolj poglobljeno razpravo in posledično boljše odločanje za materialno blaginjo Slovenije.

Za ta projekt se je Združenje Manager okrepilo z Observatorijem, ekspertno skupino zunanjih strokovnjakov in akademikov ter izkušenih managerjev iz lastnih vrst, ki deluje pod vodstvom dr. Dušana Mramorja. V tej posvetovalni skupini so tudi dr. Ali Žerdin, dr. Verica Trstenjak in mag. Velimir Bole.

»Združenje Manager je na pragu 30. obletnice delovanja. Pomembni prelomnici se približujemo v razmerah, ko prisotnost populizma narašča in prepogosto prevlada zastopanje ozkih interesov brez upoštevanja širšega konteksta. Zato na pragu večje globalne negotovosti in ohlajanja evropskega gospodarstva soočeni z vprašanjem, kako zagotavljati družbeno blaginjo tudi v prihodnje, želimo podati menedžmentu in družbi Pogled z veliko začetnico.«

Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager, v Pogledu 2019.

 

Pogled je nov projekt Združenja Manager, v okviru katerega bo izhajala letna strokovna publikacija, ki je dostopna v tiskani in spletni verziji, v slovenskem in angleškem jeziku. »Z njim naslavljamo vse odločevalce v Sloveniji in z njo povezanem gospodarskem in družbenem prostoru, namenjamo ga vsej kritični javnosti v Sloveniji in Evropi z namenom, da okrepimo zavedanje o soodvisnosti pri ustvarjanju družbenega napredka in poudarimo potrebo po širšem konceptu odgovornosti vseh deležnikov v družbi,« je v publikaciji Pogled 2019 zapisal njen odgovorni urednik Jurij Giacomelli.

Avtorji publikacije Pogled 2019
mramor1000x467

dr. Dušan Mramor, predsednik Observatorija ZM, v Pogledu 2019:

"Največje premike v gospodarskem in družbenem razvoju v smeri družbe blaginje smo dosegli, ko je osrednji del managementa razumel družbene razmere in aktivno odigral vlogo široko razgledanega vizionarja, mnenjskega voditelja in kompetentnega sogovornika politiki, seveda s poudarkom na ekonomski politiki, ter drugim deležnikom v družbi. Vse to, poleg primarne naloge managerjev, biti visoko usposobljeni voditelji podjetij in institucij, v gospodarstvu sledi cilju povečevanja vrednosti. Skratka, osrednji del managementa je v družbi aktivno nastopal kot »prosvetljeni management«."

zerdin

dr. Ali Žerdin, urednik Sobotne priloge Dela, v Pogledu 2019:

"Prosvetljenska drža ne more biti značilna za celotno managersko skupnost. Za družbo kot celotno pa je dobro, če znotraj managerske skupnosti obstaja jedro s prosvetljensko poslovno filozofijo, torej filozofijo, ki upošteva najširši možni pogled in hkrati razume zgodovinske dimenzije. Kratkoročni interesi posamičnega podjetja namreč niso nujno skladni z dolgoročnimi interesi gospodarstva kot celote."

verica trstenjak2

dr. Verica Trstenjak, Pravna fakulteta UM, v Pogledu 2019:

"Družbene blaginje ne bomo dosegli, če se tisti, ki je uspel in nekaj ima, mora braniti, zakaj je bil priden, varčen in uspešen. In ko bo tisti, ki je uspešen in ima premoženje, motiviran, ravno zaradi vrednot v družbi, pomagati tistim, ki imajo manj. Tako s plačevanjem višjih davkov kot tudi s solidarnostjo."

veljko bole

mag. Veljko Bole, Ekonomski inštitut - EIPF, v Pogledu 2019:

"Gospodarstvo se po cikličnem vrhu konec 2017 ohlaja. Krčenje gospodarske aktivnosti v evro območju je intenzivnejše in predhaja tisto v Sloveniji za približno eno četrtletje. Poganja ga predvsem pešanje izvoza, čeprav se tudi pomanjkanje potrebnih delavcev hitro povečuje." 

Utrinki Pogleda 2019

Pogled 2019: Ekonomska politika Slovenije in družbena blaginja (Foto: Voranc Vogel, Delo)

Glavni pokrovitelj publikacije Pogled 2019
Pokrovitelja publikacije Pogled 2019
Medijski partner Pogleda 2019
Medijski partner Outlook 2019
Veliki pokrovitelj dogodka
Pokrovitelji dogodka
Partner dogodka