Arturo Bris10
Dr. Arturo Bris, osrednji govornik na dogodku Pogled 2020, je eden od največjih poznavalcev vzvodov konkurenčnosti na svetu. Profesor financ na eni od najboljših poslovnih šol na svetu – IMD iz Lozane je tudi direktor Centra za konkurenčnost pri IMD.
Bris se uvršča tudi med sto najbolj branih akademikov na svetu. Navdušuje se nad globalno konkurenčnostjo, finančnim razvojem in makroekonomijo.

8.30–9.00

Prihod in registracija udeležencev

9.00–9.15

Pozdravni nagovori: 
Andrej Kren, glavni direktor družbe Delo
dr. Metka Tekavčič, dekanja Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani
Luka Podlogar, predsednik uprave Generali Investments

9.15–9.25

Zakaj sporazum za razvoj
Aleksander Zalaznik, predsednik Združenja Manager

9.25–10.00

Osrednji govor: Konkurenčnost, Slovenija in kohezijske politike
dr. Arturo Bris, direktor Centra za konkurenčnost IMD iz Lozane

10.00–10.20

Možnosti konkurenčnega prodora Slovenije: prednostna področja
Pogovor in diskusija z Arturom Brisom, moderatorjema* in občinstvom

10.20–10.45

Prihodnost gospodarske politike v Sloveniji: Ali ima slovenski socialno tržni model možnost preživetja? 
Ohranjanje socialnega ravnovesja v luči demografskih izzivov 
dr. Dušan Mramor, predsednik Observatorija Združenja Manager in profesor na Ekonomski fakulteti UL

10.45–11.10

Razvoj, percepcija omejenosti dobrin in razumevanje enakosti 
dr. Ali Žerdin, urednik Sobotne priloge, Delo

11.10–11.30

Kratek odmor

11.30–11.50

Pravna država, zasebna lastnina in pomen za gospodarstvo
dr. Verica Trstenjak, profesorica za evropsko pravo, nekdanja generalna pravobranilka na Sodišču EU

11.50–12.30

Gospodarstvo v letu 2020
mag. Veljko Bole, glavni ekonomist Ekonomskega inštituta Pravne fakultete UL (EIPF)

12.30–13.40

Okrogla miza: Voditeljstvo za trajnostni razvoj in družbeno povezanost
mag. Sibil Svilan, predsednik uprave banke SID
mag. Tomaž Berločnik, manager leta 2019 po izboru Združenja Manager, nekdanji predsednik uprave Petrola
Vojko Čok, predsednik častnega razsodišča Združenja Manager
mag. Maja Krumberger, izvršna direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja
Voditelj okrogle mize: Jurij Giacomelli

13.40–13.45

Sklepni govor in zahvala

13.45–15.00

Buffet kosilo in druženje

15.00 Zaključek dogodka

*Dogodek moderirata Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager, in Jurij Giacomelli, glavni urednik strokovne publikacije Združenja Manager, Pogled (Outlook).
Program se lahko spremeni.
Dogodek poteka v slovenskem in angleškem jeziku. Zagotovljeno je simultano prevajanje iz slovenskega v angleški jezik. Vsak udeleženec prejme izvod strokovne publikacije Pogled 2020.