Posvet ZM, ZNS in SI.RISK

Kdaj? 10. junija 2019 ob 13. uri

Kje? Dom gospodarstva, Ljubljana

Zakaj je tema o odškodninski odgovornosti in zavarovanju odgovornosti članov organov vodenja in nadzora pomembna?

Podjetja delujejo v globalnem okolju in so izpostavljena številnim tveganjem, člani organov pa se morajo pri svojem odločanju še hitreje prilagajati nenehno spreminjajoči se pokrajini. Poleg tega morajo člani organov vodenja in nadzora z bolj zapleteno dobavno verigo in podjetji, ki delujejo v mnogih državah, obvladovati različne pravne okvire, ki lahko vplivajo na njihovo upravljanje. Hkrati so podjetja in še posebej člani organov vodenja in nadzora podvrženi večjemu nadzoru s strani regulatorjev in družbe na splošno.
Podjetja, bi v primeru napačnih odločitev oziroma odločitev organov vodenja in nadzora, na podlagi katerih bi družbi nastala škoda, lahko dobile povrnjeno škodo. Organe vodenja in nadzora (in vseh ostalih zaposlenih) zavarujejo v okviru t.i. D&O (Directors’ & Officers’ Liability) pogosto skupaj še z drugimi izvršnimi osebami na nižjih vodstvenih ravneh v podjetju, ki sprejemajo odločitve.

Kaj so D&O zavarovanja?

So odraz standarda korporativnega upravljanja v družbi. Za delničarje pogosto predstavljajo najbolj “likvidno sredstvo” za povračilo nastale škode zaradi napak vodilnih in ostalih zaposlenih v družbi, hkrati pa kvalitetno D&O zavarovanje pomeni pomembno konkurenčno prednost pri kadrovanju najboljših članov upravljanja in nadzora.

Komu je posvet namenjen? 

Posvet je namenjen vsem predsednikom in članom uprav, poslovodstev, upravnih odborov in nadzornih svetov kot tudi drugim deležnikom – predstavnikom strokovnih služb, ki skrbijo za pripravo zavarovanj in tudi morebitno aktiviranje teh polic ter vsem zainteresiranim deležnikom.