CGP MQ

Osrednja slovenska konferenca na temo inovativnega voditeljstva

»Nova generacija, ki prihaja za nami, se želi počutiti vodeno, a na drugi strani samostojno. Želi si opravljati pametna dela in razumeti širši pomen svojega dela. Želi si vzornike, od katerih se bo učila. Nova generacija ne bo hrepenela primarno po plačilu, temveč po ljudeh in idejah, ki bodo za seboj pustili dobro delo.«

Melanie Seier Larsen, predsednica Sekcije managerk

Kaj sestavlja managerjevo spričevalo odličnosti? Kako zaslužiti več? Kako rasti? Kako izzvati v ljudeh strast in zavzetost? Kaj je to, kar obrneš na glavo in se zmanjša za tretjino?

Konferenca je namenjena vsem managerskim kadrom, od vrhnjega do srednjega, in ambasadorjem inovativnosti in voditeljstva v svojih organizacijah - malih, srednjih ali velikih podjetij. Raznolikost nas na konferenci povezuje.

Oglejte si video prispevek z lanske MQ konference.

Sodobni svet gospodarstva je svet nenehnih sprememb. Sprememb, ki jih krojijo globalni strateški premiki, spreminjajoče se zahteve družbenega okolja, skrb za ohranitev naravnega okolja, nova tehnološka spoznanja. Odgovor na njih predstavljajo inovacije, novi načini razmišljanja in delovanja, novi nosilci idej in spoznanj ter pogum za preseganje meja ustaljenega in poznanega.

Osrednje poslanstvo MQ konference je zato ustvarjanje prostora za hitrejše uveljavljanje znanj, praks in veščin inovativnega voditeljstva, ki bodo pripravljeni na soočanje z izzivi in priložnostmi sodobnega sveta.

delilec

Na 9. MQ konferenci bomo reševali uganke sodobnega voditeljstva. Spogledali se bomo z EFQM modelom odličnosti, ki z aktivno vključenostjo strank in visoko razvito zavzetostjo zaposlenih omogoča nenehno izboljševanje podjetja. Orisal nam ga bo glavni direktor operative pri EFQM Gianluca Mulè.

Prvič po razglasitvi na Managerskem kongresu o odličnosti v vodenju in upravljanju z nami Boštjan Gorjup, Manager leta 2018, eden najuspešnješih managerjev celotne korporacije BSH Nazarje in Predsednik GZS.

Izjemna priložnost za udeležence kongresa bo tudi delavnica - dr. Anja Svetina Nabergoj se uvršča v krog najbolj priznanih predavateljev na ameriškem Stanfordu. Organizacijam po celem svetu pomaga zgraditi samozavest za ustvarjalnost in razviti inovacijski potencial. Tudi Svetovnemu gospodarskemu forumu.

Mag. Marjana Krajnc je višja direktorica operative in kakovosti v Danfoss Trata. Med rezultati svojega dela v štirih letih beleži za več kot 70 % višjo zanesljivost izdelkov in prav tolikšno znižanje stroškov.

Mag. Andrej Božič je slovenski manager, ki tudi pušča odtis v mednarodnem okolju. Skupaj s Ksenijo Špiler Božič in dr. Danah Zohar ter sodelujočimi pionirji v globalnem merilu polaga tirnice kvantnemu voditeljstvu.

Dr. Sašo Dolenc - lahko bi mu rekli slovenski Malcolm Gladwell. Znanstvene koncepte zna razložiti tako, da jih lahko razume kdorkoli.

Miguel Coleta - zgodba disrupcije poslovnega modela in organizacijske transformacije na globalnem nivoju s Q&A, direktor trajnostnega razvoja v Philip Morris International

Saša Mrak, MBA - ugotovitve raziskave o sodobnem voditeljstvu 2018, izvršna direktorica Združenja Manager

mq konferenca govorniki
Utrinki z MQ konference
Pokrovitelji
Pokrovitelji MQ konferenca3