Webinar 1380x600

Kdaj? 23. aprila 2020

ob 15. uri (traja 1,5 ure)

Kje? Teams

Dogodek je za članice in člane brezplačen, za druge pa plačljiv – cena je 50 evrov + DDV.

Vabljeni na webinar Združenja Manager: Likvidnost v času #covid19: Kako pripraviti ustrezen načrt pričakovanih denarnih tokov?

Za podjetja je nujno, da obvladujejo svoje denarne tokove, še preden zaidejo v morebitne likvidnostne težave in vzpostavijo ustrezne nadzorne mehanizme ter transparentno komunikacijo z vsemi deležniki v poslovnem okolju: kupci, dobavitelji, zaposlenimi, finančnimi institucijami, državnim aparatom, nenazadnje pa tudi širšim socialno-družbenim okoljem, v katerem delujejo. 

Podroben načrt pričakovanih denarnih tokov predstavlja za management ključno orodje za sprejemanje operativnih odločitev, saj omogoča sprotno preverjanje njihovega vpliva na likvidnost podjetja in ustrezne korektivne ukrepe.

V sedanjem nestabilnem gospodarskem okolju je smiselno pripraviti načrt pričakovanih denarnih tokov za kratkoročno obdobje od 3 do 6 mesecev, odvisno od situacije, v kateri se podjetje nahaja in se lahko pripravlja na dnevni, tedenski ali mesečni ravni.

Kako pripraviti ustrezen načrt pričakovanih denarnih tokov, boste prek konkretnega primera v praksi izvedeli od Francija Tuška in Primoža Rozmana, vodij storitev finančnega svetovanja v PwC v Sloveniji.

Franci Tusek

Franci Tušek

Primoz Rozman

Primož Rozman

Na webinarju bomo govorili o aktualnem 2. protikoronskem paketu Vlade RS in intervencijskih ukrepih za zagotovitev dodatne likvidnosti gospodarstvu, kar bo državni zbor predvidoma obravnaval naslednji torek. Z nami bodo Srečo Jadek, starejši partner (za področje kreditov, najemnin, insolvence, korporacije), Iris Pensa, starejša odvetnica (za področje delovnega prava), in Domen Romih, vodilni davčni svetovalec (za področje davkov), iz Odvetniške pisarne Jadek & Pensa.

Dogodek je za članice in člane brezplačen, za druge pa plačljiv – cena je 50 evrov + DDV.