Come together uvodna 1380 x 600

Povezovanje slovenskih in tujih managerjev in managerk v Sloveniji

Delujemo v globalnem svetu, ki ga zaznamuje prepletenost znanj, izkušenj, stikov, sodelovanja. Za Slovenijo kot državo z močno izvozno dejavnostjo je čvrsta povezanost s širšim, globalnim okoljem izjemnega pomena.

Cvetka Selšek - citat

"Ves čas opozarjam, da potrebujemo slovenske managerje, ki bi znali upravljati podjetja znotraj velikih mednarodnih korporacij. Temu bi se morali posvečati načrtno, saj bi se potem veliko manj bali tujih naložb. Velike mednarodne korporacije delujejo po načelu zaupanja. Na odgovorne položaje postavijo ljudi, ki jim zaupajo."

Cvetka Selšek

Mednarodna sekcija zato redno organizira srečanja ´Come together´, ki so namenjena delitvi izkušenj in ustvarjanju poznanstev med slovenskimi managerji in managerkami ter tujimi managerji in managerkami v Sloveniji.

Vojmir Urlep - citat

"Vse študije in analize so pokazale, da so podjetja s tujim kapitalom v povprečju uspešnejša kot tista z izključno domačim kapitalom v večini kazalnikov. Sam se izrazit zagovornik privabljanja tujega kapitala, saj prinese številne pozitivne pridobitve: na primer nova pravila vodenja in upravljanja podjetij, nove standardne ravnanj, kar je pomemben korak naprej tudi z vidika etičnosti."

Vojmir Urlep

Utrinki iz dogodka

Come Together - utrinki