Poslovni dogodek 5 STIL

Kdaj? 5. novembra 2019 ob 9. uri

Kje? Triglav Lab, Dunajska 20, Ljubljana

8.30–9.00

Sprejem udeležencev

9.00–9.10 Uvodni pozdrav: Saša Mrak, izvršna direktorica Združenja Manager
9.10–9.30

Študija resničnega primera: Organizacijska kultura, skladnost in integriteta – zapiski od znotraj, pred izbruhom velikega škandala /
Real Life Case Study: Organizational culture, compliance and integrity – notes from the inside, before the great scandal
Sally March, mednarodna pravnica, certificirana strokovnjakinja za skladnost in etiko ter predavateljica na pravni fakulteti IE Univerze v Španiji

9.30–9.50

Zakaj in kako vključevati cilje s področja družbeno odgovornega in etičnega poslovanja v osrednjo poslovno strategijo ter v sistem upravljanja /
Why and How to integrate corporate social responsibility and ethics objectives into the main business strategy and into the management system
dr. René Schmidpeter, profesor na poslovni šoli v Kölnu in IEDC Bled ter direktor CASM (Center for Advanced Sustainable Management)

9.50–10.10

Ponazoritev 5 principov integritete voditeljstva, skozi kazalce in primere
Andrijana Bergant, predsednica EISEP

10.10–11.00

Okrogla miza
Povezoval bo mag. Jurij Giacomelli, Giacomelli Media