Zakaj zaveza?


Slovenija med države z najvišjo kakovostjo življenjaSlovenija potrebuje nov razvojni zagon, a ta se ne bo zgodil sam od sebe. Zato je dolžnost tistih, ki nosimo odgovornost sprejemanja odločitev, ki vplivajo tudi na druge, da znova vzpostavimo socialni dialog, medsebojno spoštovanje in zaupanje na temelju pravičnosti in odgovornosti. To zahteva transparentno, etično, napredno razmišljanje in delovanje na vseh družbenih ravneh.

V Združenju Manager smo v letu 2011 pozvali k družbenem dogovoru o novem velikem cilju: preboj med prvih 15 najrazvitejših držav EU do leta 2020. To pomeni dvig BDP na prebivalca s 17.600 evrov na 25.000 evrov in hitrejšo gospodarsko rast od evropskega povprečja (vsaj štiriodstotno povprečno letno rast).

zaveza

Umestitev med prvih 15 najrazvitejših evropskih držav pomeni umestitev med države z najvišjo kakovostjo življenja. Za vizijo 15/2020 (med prvih 15 do leta 2020) je potrebna močna zaveza managementa in gospodarstva, politike in sindikatov, javnega sektorja in podpore javnosti. Vizija 15/2020 pomeni več razvoja, več dela, več učinkovitosti, več delovnih mest, več proračunskih prilivov, a tudi pomembno prilagajanje in spremembe, ki v začetni fazi nikoli niso lahke.

Zaveza 15/2020 je bila prvič javno predstavljena na Managerskem kongresu 29. septembra 2011. Člani Združenja Manager smo se k uresničevanju Zaveze za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020 zavezali na občnemu zboru 5. aprila 2012. 

Seznanite se s področji, ki jih pokriva Zaveza za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020: