Projekti

Projekti Združenja Manager

novicaVključi.Vse
Združenje Manager je v času med septembrom 2013 in avgustom 2015 sodelovalo v dvoletnem evropskem projektu Vključi.Vse oziroma Include.All, katerega namen je bil spodbujanje uravnotežene zastopanosti in udeležbe žensk in moških na najvišjih položajih upravljanja in vodenja v gospodarstvu ter promocija uravnotežene zastopanosti spolov na vseh nivojih in področjih.

novicaIdea manager
Združenje Manager je partner pri raziskavi znanstvenega dela »Idea Manager: Ključna vloga za razvoj inovacijske kulture v organizacijah.« Gre za prvo znanstveno delo na tem področju in projekt, kjer bo Slovenija prva postavila temelje v nadvse pomembnem področju znotraj inoviranja in tako soustvarila pozitivno zgodbo s trajnostno naravnanostjo. Avtor raziskave je Primož Zupan, prvi Idea manager v Sloveniji. 

novicaEQPOWEREC
EQPOWEREC je projekt, ki pokriva področje enakosti spolov pri odločanju na gospodarskem področju in deluje v sklopu programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014. Cilj projekta, ki poteka med februarjem 2015 in oktobrom 2016, je doseči večjo ozaveščenost o problematiki in povečati enakost med spoloma v gospodarskem življenju v Sloveniji. Koordinator projekta je Univerza v Ljubljani, ki tesno sodeluje z izkušenimi in strokovno usposobljenimi partnerji: Združenjem Manager, Slovensko kadrovsko zvezo in BI Norveško poslovno šolo.

novicaVidnost managerk pod žarometom
Pilotni projekt Vidnost managerk pod žarometom je Združenje Manager začelo izvajati, da bi prispevalo k dvigu deleža managerk, ki kot gospodarske strokovnjakinje komentirajo strokovne teme v medijih. Izpostavljenost več žensk kot strokovnjakinj z vseh področij gospodarstva, znanosti ali politike bo pripomogla h krepitvi vidnosti žensk in njihove enakopravnosti v vseh aspektih družbe.

novicaMOKS
V maju se je prvič sestala Modra komunikacijska skupina – MOKS, ki bo prispevala k višji pojavnosti glasu managementa in uveljavljanjem pozitivne podobe poklica managerjev v javnosti. V skupino so vključeni predvsem člani Sekcije mladih.

novicaMentorski programi
Mentorski programi so izjemno pomembni za osebno rast in razvoj posameznika. Po pozitivnih odzivih pilotnega projekta Mentorska mreža, ki ga je v letu 2015 izpeljala sekcija managerk, se mentorski programi v letu 2016 razširjajo na celotno združenje. Uvedenih je in bo več različnih oblik, ki bodo najbolj pisane na kožo potrebam članic in članov Združenja Manager.