MANAGEMENT


Razvoj in uveljavljanje managerske strokeManagementStanovsko združenje managerjev Slovenije se zavzema za napredek managerskega poklica, konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter zaščito stanovskih interesov.

Z razvojem in uveljavljanjem managerske stroke uresničujemo cilje Zaveze za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020, za katere smo v prvi vrsti odgovorni managerji. Uspešnost podjetja – kako se razvija, kako donosno je, kakšna je dodana vrednost, koliko je novih inovativnih programov itn., je managerjevo spričevalo.

Združenje Manager je na področju razvoja stroke oblikovalo ali sooblikovalo:

  • kodekse vodenja in upravljanja,
  • program Vključi.vse: smernice za spodbujanje enakosti,
  • priročnik: Napotitev managerjev in strokovnjakov na delo v tujino,
  • medkulturni vodnik.


Združenje je prav tako aktivno na področju raziskav, namenjenih razvoju stroke managementa.