STROKA


novicaZakonodaja
Na podlagi ciljev Zaveze za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020 se sistematično vključujemo v dialog z zakonodajalci. S svojimi aktivnostmi vplivamo na družbeno okolje in pogoje za gospodarjenje.

novicaManagement
V stanovskem združenje managerjev Slovenije se zavzemamo za napredek managerskega poklica, konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter zaščito stanovskih interesov, s tem uresničujemo cilje Zaveze za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020.

novicaMQ revija
Poslanstvo MQ revije je izobraževanje vodij, ki spreminjajo Slovenijo in spodbujanje razvoja slovenskega managementa. MQ revijo, ki izide štirikrat letno, članice in člani Združenja Manager prejemajo brezplačno.

novicaProjekti
Projekti Združenja Manager