Sekcija mladih managerjev


novicaSekcija mladih managerjev

Idejno najbogatejši in najprodornejšiSekcija mladih je prepoznana kot idejno najbogatejša in najprodornejša sekcija. Naše poslanstvo je uveljavitev mladih, uspešnih in prodornih managerjev, tako znotraj podjetja kot v širšem okolju.

"Sekcija mladih managerjev je nekakšna valilnica bodočih vrhunskih managerjev",
oddaja Prava ideja, 28.2.2013


mladi


Sekcijo sestavljajo člani Združenja Manager, mlajši od 44 let, ki predstavljajo že 43 % vseh članov Združenja Manager. 

Ena najvidnejših aktivnosti sekcije mladih managerjev je letna podelitev priznanja Mladi manager

Sekcija upravlja tudi s skladom za štipendiranje in pripravlja brezplačna strokovna in povezovalna srečanja za svoje člane. Člani so pobudniki raznih uspešnih projektov znotraj združenja: 


Sekcijo mladih managerjev vodi Lovro Peterlin in 10-članski upravni odbor.

Sekretarka sekcije je Diana Jecič, strokovna sodelavka Združenja Manager. Pišete ji lahko na diana.jecic(at)zdruzenje-manager.si.

Ali tudi vas zanima članstvo v Združenju Manager? Prijazno vabljeni v naše vrste!

Prisotni smo na:

fbicon  lnicon  twitter  youtube  slideshare