Sekcija managerk


novicaSekcija managerk

Odločno proti cilju 40 % do leta 2020Sekcija si prizadeva tudi za spodbujanje vodilnih žensk, da čim uspešnejše uveljavljajo svoje sposobnosti in hkrati v svojem okolju ustvarjajo najboljše pogoje za doseganje dobrih poslovnih rezultatov. S tem se želi uveljaviti pomen ženskega managementa in njegovega prispevka h gospodarskemu in družbenemu razvoju Slovenije.

sekcija managerk

Včlanjenih: 320 managerk
Glavni cilj sekcije:          
prizadevanje za višji odstotek žensk na vodilnih položajih in spodbujanje ženskega managementa v Sloveniji
Priznanja:
Managerkam prijazno podjetje in Artemida


Logo Vključi VseSekcija je 2012 z dokumentom Vključi.vse pripravila strokovno podlago za konkretizacijo in uresničitev enega izmed ciljev Zaveze 15/2020: "Povečati delež managerk v vodstvih podjetij na 40 %."
V dokumentu Vključi.Vse- smernice za spodbujanje enakosti, je poleg konkretnih ukrepov, ki stremijo k večji zastopanosti žensk na vodilnih položajih, izpostavljen predvsem dvig ozaveščenosti o pomenu ženskega managementa.   

Sekcijo managerk vodi 18-članski upravni odbor, ki mu od junija 2014 predseduje Melanie Seier Larsen.

Sekretarka sekcije managerk je Mojca Podržaj, strokovna sodelavka Združenja Manager. Pišete ji lahko na mojca.podrzaj(at)zdruzenje-manager.si.

Bi se tudi vi želeli pridružiti članicam sekcije managerk, se udeleževati naših srečanj in prispevati k razvoju uspešnih, uravnoteženo sestavljenih vodstvenih timov? Vabljeni v naše vrste!