SEKCIJE

Znotraj Združenja Manager, ki šteje več kot 1000 članov, aktivno delujejo tri sekcije: sekcija managerk, sekcija mladih managerjev in mednarodna sekcija. Oblikovane so bile z namenom spodbujati večjo udeležbo žensk v managementu, za uspešen razvoj mladih managerjev in večji pretok informacij med tujimi managerji, ki delajo v Sloveniji in slovenskimi managerji.

sekcijenovicaSEKCIJA MANAGERK
Sekcija si prizadeva za uveljavitev pomena ženskega managementa in njegovega prispevka h gospodarskemu in družbenemu razvoju Slovenije.novicaSEKCIJA MLADIH MANAGERJEV
Poslanstvo sekcije mladih je uveljavitev mladih, uspešnih in prodornih managerjev, tako znotraj podjetja kot v širšem okolju. 

novicaMEDNARODNA SEKCIJA
Osnovno vodilo mednarodne sekcije je povečati pretok informacij in utrditi mreženje med tujimi managerji, ki delajo v Sloveniji in slovenskimi managerji.