Managerkam prijazno podjetje


novicaManagerkam prijazno podjetje

Managerkam prijazno podjetje 2016 je OMV Slovenija!Priznanje Managerkam prijazno podjetje, ki ga podeljuje Sekcija managerk pri Združenju Manager, za leto 2016 prejema OMV Slovenija.

Uspešno podjetje, ki je trajnostno usmerjeno in sloni na znanju ter talentih svojih zaposlenih, ima na vodstvenih položajih povsem uravnotežen odstotek managerk in managerjev.

Družba OMV Slovenija ima 71 zaposlenih, od tega ženske predstavljajo 61 %. Od februarja 2015 slovenski OMV vodi generalna direktorica Vanja Lombar, ki je tudi edina ženska med enajstimi generalnimi direktorji držav, kjer ima OMV svojo maloprodajno mrežo. Managerke v OMV Slovenija zastopajo 50 % vodstvene strukture, poleg poslovodstva pa tudi področja financ, računovodstva, davščin, trgovinskega ter gostinskega poslovanja. Med ukrepi, ki spodbujajo napredovanje žensk imajo gibljiv delovni čas, delo od doma in sistem nasledstev. V okviru projekta Gender Diversity, ki poteka na ravni korporacije, še dodatno izpostavljajo uspešne ženske managerke. Uvedene imajo tudi ženske kvote, mentorstva in sponzorstva.OMV Slovenija je leta 2015 ustvaril 600 milijonov evrov prihodkov, za letos pa načrtujejo še 5-odstotno rast. Osnovna dejavnost družbe je trgovanje z naftnimi derivati, ki ga dopolnjujejo s široko paleto servisnih storitev. Franšizno mrežo 111 bencinskih servisov v Sloveniji vodi 72 partnerjev upravljavcev, ki zaposlujejo 540 ljudi. Lani je OMV Slovenija beležil blizu 18 milijonov evrov čistega dobička, ki je v primerjavi z letom 2014 višji za kar 41,3 %, predvsem na račun diverzifikacije dejavnosti, tako na področju maloprodaje, kot tudi na veleprodajnem področju. Prodaja plina in goriva predstavlja 83 % vseh prihodkov, storitve pa 17 %.

OMV-jevi bencinski servisi so se v zadnjih letih spremenili v sodobna večfunkcionalna središča, o čemer priča tudi več kot 320.000 članov kluba Smile & Drive, ki so ga ustanovili pred dvema letoma. Med uspešnimi blagovnimi znamkami je gastronomska ponudba VIVA, ki na 35 bencinskih servisih ponuja svežo hrano. V družbi, kjer ima več kot 73 % zaposlenih najmanj univerzitetno izobrazbo, merijo zavzetost v okviru letnih razgovorov. Mednarodne izkušnje si lahko zaposleni nabirajo tudi v drugih državah v skupini, saj je v podjetju praksa, da vodje oddelkov predlagajo vodjem mednarodnih enot nadarjene zaposlene, ki jih nato vključijo v t. i. bazen talentov. Po vzoru krovne družbe OMV Slovenija razmišlja tudi o uvedbi mentorskih shem. V letu 2016 je družba prejela nagrado Best Buy Award za najboljše razmerje med kakovostjo in ceno ter nagrado Superbrands. OMV Slovenija je tudi prejemnik certifikata finančne zanesljivosti, ki ga izdaja Prva bonitetna agencija, v letu 2014 pa so prejeli certifikat Resources saved za ločeno zbiranje sekundarnih surovin.

mpp slika 1V podjetju veliko pozornosti posvečajo tudi trajnostnemu razvoju zdravja in varnosti, varstva okolja, energetske učinkovitosti, novih tehnologij, razvoja zaposlenih in raznolikosti v strukturi zaposlenih, etičnega poslovanja, družbene odgovornosti in raziskav. Lani je OMV sodeloval pri projektu Zeleni koridorji Slovenije in na 12 avtocestnih servisih postavil hitre polnilnice za električna vozila. Njihova družbena odgovornost se kaže v izvedbi organiziranih projektov v sodelovanju s fundacijo Anina zvezdica, preko katere so lani skupaj s člani kluba Smile & Drive donirali 40 ton živil. Poleg tega sodelujejo tudi z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, kjer pomagajo otrokom iz socialno šibkejšega okolja. 10 let so podpirali slovensko skakalno smučarsko reprezentanco, lani pa so se pridružili še podpornikom Ljubljanskega maratona.

VODILNE MANAGERKE OMV SLOVENIJE

VANJA LOMBAR, generalna direktorica
Vanja Lombar je v OMV Slovenija zaposlena od leta 2010. Prva tri leta je bila vodja kartične prodaje za Adriatic regijo, nato je vodila oddelek maloprodaje in zastopala podjetje kot prokuristka. Od februarja 2015 je generalna direktorica podjetja. Na visoko mesto postavlja odličnost odnosov do zaposlenih in kupcev ter spoštovanje etičnih norm. Dobro poznavanje in razumevanje finančnega poslovanja ji služi kot osnova, da v danem trenutku sprejema prave poslovne odločitve. Je članica Združenja Manager in Združenja nadzornikov Slovenije. Opravlja tudi funkcijo podpredsednice v Slovenskem nacionalnem naftnem komiteju, je članica upravnega odbora Trgovinske zbornice Slovenije in je aktivna v Združenju delodajalcev Slovenije, v Sekciji za trgovino.

SABINA MERHAR, vodja financ in kontrolinga, prokuristka
Sabina Merhar je po izobrazbi magistrica ekonomskih ved, smer računovodstvo in revizija. V podjetju se je zaposlila leta 2005 kot vodja računovodstva. Pet let kasneje je prevzela tudi vodenje računovodstva v OMV Hrvaška. Leta 2012 je postala vodja financ in kontrolinga, istočasno pa tudi prokuristka podjetja. Pridobila je licenco za pooblaščeno računovodkinjo, ki jo izdaja Slovenski Inštitut za Revizijo, in IMD certifikat za izobraževanje Power to Manage švicarske poslovne šole IMD.

VALNEJA JAGODNIK, vodja računovodstva

Valneja Jagodnik je diplomirana ekonomistka, magistra znanosti finančnega managementa in imetnica certifikata 'preizkušeni računovodja'. Družbi OMV Slovenija se je pridružila leta 2011 kot strokovnjakinja na področju davkov, tri leta kasneje pa je prevzela vodenje oddelka za računovodstvo in davke.

TINA GLADOVIČ, vodja oddelka negorivnega trgovinskega asortimana

Tina Gladovič ima večletne izkušnje na področju maloprodaje. Podjetju se je pridružila 2003, kjer je bila prva tri leta bila zaposlena kot produktni vodja za živila in pijače, nato pa je prevzela vodenje trgovinskega oddelka. Takrat so na bencinske servise vpeljali široko ponudbo različnih storitev, zgradili pa so tudi uspešno blagovno znamko VIVA, ki med drugim ponuja tudi kavo iz pravične trgovine.