Častno priznanje


novicaČastno priznanje

Častni priznanji dr. Tonetu Krašovcu in Sebastijanu Piskarju

 


Ob 25-letnici delovanja Združenje Manager podeljuje dr. Tonetu Krašovcu in Sebastijanu Piskarju častni priznanji za posebne zasluge pri razvoju managerske organizacije in managerske stroke v Sloveniji. Priznanjista bili  podeljeni v četrtek, 30. januarja, na Januarskem srečanju v Kongresnem centru Brdo pri Kranju, kjer je bil razglašen tudi prejemnik priznanja Mladi manager 2013.

Oba prejemnika, dr. Tone Krašovec in Sebastijan Piskar, sta po presoji Združenja Manager s svojo izjemno srčnostjo, profesionalnostjo in vestnim delom dihala in živela s stanovsko managersko organizacijo pred in po ustanovitvi sedanjega Združenja Manager v Cankarjevem domu 18. maja 1989. Njuno delo je pognalo močne korenine in dalo neizbrisen pečat v razvoju managerske organizacije in managerske stroke v Sloveniji.

  SebastijanPiskar

Sebastijan Piskar: idejni oče Združenja Manager

Sebastijan Piskar šteje za idejnega očeta in je eden od desetih ustanoviteljev Društva poslovodnih delavcev Slovenije ter prvi generalni sekretar Združenja Manager. Ko je konec osemdesetih let na Evropskem managerskem kongresu spoznal, kako drugi skrbijo za napredek managerskega poklica, se je odločil, da se bo zavzel za ustanovitev slovenskega društva, ki bo skrbelo za profesionalizacijo vodenja. Zagnal je aktivnosti, ki so pripeljale do ustanovitve Društva poslovodnih delavcev, ki se je kmalu preimenovalo v Združenje Manager.

Utemeljitev priznanja Sebastijana Piskarja.

DrToneKrasovec

Dr. Tone Krašovec: tudi priznanje za življenjsko delo na področju razvoja managementa
Dr. Tone Krašovec je bil udeleženec ustanovnega zbora Društva poslovodnih delavcev Slovenije, drugi predsednik ter drugi generalni sekretar Združenja Manager. Združenje Manager mu je že leta 2006 podelilo priznanje za življenjsko delo zaradi njegovega doprinosa tako stanovski organizaciji kot slovenskemu managementu.

Utemeljitev priznanja dr. Toneta Krašovca.