ARTEMIDA


Priznanje managerkam za najvišje vodilno mesto  A 1
  A 3
  A 2

Namen priznanja Artemida je prepoznavati vodilne managerke in njihovo vlogo v ustvarjanju dodane vrednosti v podjetju ali organizaciji. Artemida spodbuja ženske, da se odločijo za managerske izzive v gospodarstvu in v javni upravi in stopijo na prvo, najodgovornejše mesto v organizaciji.

Priznanje podeljujeta Sekcija managerk pri Združenju Manager in Planet GV.

Kriteriji za priznanje


Dobitnice priznanja lahko postanejo generalne direktorice, predsednice uprav v srednji ali veliki gospodarski družbi z več kot 50 zaposlenimi, ki so vodilno mesto prvič zasedle v preteklem letu, in direktorice na vodilnem položaju v pomembni negospodarski družbi.

Razpis za priznanje Artemida 2016


Razpis za prejemnice priznanja v letu 2016 je odprt do 24. aprila 2016. 

Kandidirajte managerke za priznanje Artemida

Na konferenci Odličnost managerk, smo junija 2015 že enajstič podelili nagrade Artemida. Namen priznanja Artemida je prepoznavati vodilne managerke in njihovo vlogo v ustvarjanju dodane vrednosti v podjetju ali organizaciji. Artemida spodbuja ženske, da se odločijo za managerske izzive v gospodarstvu in v javni upravi in stopijo na prvo, najodgovornejše mesto v organizaciji.

Kdo lahko kandidira
Dobitnice priznanja lahko postanejo: generalne direktorice, predsednice uprav v srednji ali veliki gospodarski družbi z več kot 50 zaposlenimi, ki so vodilno mesto prvič zasedle v letu 2014, in direktorice na vodilnem položaju v pomembni negospodarski družbi.

Prijava
Kandidatko, ki izpolnjuje navedene pogoje, lahko za priznanje Artemida predlagajo: 
  • članice ali člani Združenja Manager, 
  • organ Združenja, 
  • podjetja ali 
  • posamezniki, 
  • lahko pa se prijavi tudi sama. 

Prijavo z imenom, priimkom in kontaktnimi podatki, pošljite v času razpisa na naslov:
Združenje Manager, Dimčeva 13, 1504 Ljubljana ali
e-pošti: info(at)zdruzenje-manager.si.


Priznanje


Dobitnice priznanj prejmejo podobo boginje Artemide.


Prejemnice priznanja Artemida v letu 2015:

 

  • Mavricija Batič, generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje;
  • Ljerka Bizilj, direktorica Televizije Slovenija;
  • mag. Violeta Bulc, evropska komisarka za promet;
  • Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice in
  • Senja Vraber, direktorica kranjske občinske uprave.

 

Oglejte si seznam dosedanjih prejemnic priznanja Artemida.

Poznate managerko, ki je v zadnjem letu prevzela vodilno mesto v organizaciji? Prosimo, sporočite nam njeno ime na info(at)zdruzenje-manager.si.