Priznanja

Promocija zgledov in dobrih praks managementa


Združenje Manager s podelitvami priznanj aktivno skrbi za promocijo uspešnih managerskih praks in promocijo dobrih zgledov. S priznanji širši javnosti predstavlja slovenska podjetja, ki jih vodijo uspešne managerke in managerji.

skupna fotografija MPP ML

Združenje Manager letno podeljuje pet priznanj:


Ob 25. obletnici združenja v letu 2014 sta bili podeljeni tudi častni priznanji. Vsako leto Združenje Manager podeli tudi štipendije mladim managerskim talentom. Med leti 2007 in 2013 je bilo tako podeljenih 13 štipendij.

 


novicaManager leta
Priznanje Manager leta, ki ga Združenje Manager podeljuje vodilnim managerkam in managerjem za doseganje izjemnih poslovnih dosežkov in izboljšav v podjetju že od leta 1991, je eno najprestižnejših priznanj v managementu

novicaMladi manager
S priznanjem Mladi manager sekcija mladih managerjev  na zemljevid slovenskega managementa postavlja mlade uspešne managerje. Izpostavljamo kolege, prepoznane po odličnosti vodenja, stkanega z odnosi zaupanja in spoštovanja v kolektivu, ter po uspešnih poslovnih rezultatih, doseženih s profesionalnim, etičnim managementom.

novicaManagerkam prijazno podjetje
S podelitvijo priznanja managerkam prijazno podjetje želi Sekcija managerk pri Združenju Manager še bolj poudariti pomen in vlogo vodilnih in vodstvenih žensk, tako v podjetju kot v širši družbi.

novicaArtemida
Namen priznanja Artemida je prepoznavati vodilne managerke in njihovo vlogo v ustvarjanju dodane vrednosti v podjetju ali organizaciji. Artemida spodbuja ženske, da se odločijo za managerske izzive v gospodarstvu in v javni upravi in stopijo na prvo, najodgovornejše mesto v organizaciji.

novicaPriznanje za življenjsko delo
Komisija Združenja Manager podeljuje Priznanje za življenjsko delo na področju managementa stanovskim kolegom, ki so se s svojimi dosežki in vplivom zapisali v zgodovino slovenskega managementa.

novicaSklad za štipendiranje
Štipendija sklada sekcije mladih managerjev Združenja Manager je namenjena tujim podiplomskim študentom poslovnih in drugih sorodnih ved, ki študirajo na podiplomskem programu v Sloveniji in so zainteresirani za sodelovanje s slovenskimi podjetji in slovensko stanovsko managersko organizacijo.

novicaČastno priznanje
Ob 25-letnici delovanja Združenje Manager podeljuje dr. Tonetu Krašovcu in Sebastijanu Piskarju častni priznanji za posebne zasluge pri razvoju managerske organizacije in managerske stroke v Sloveniji.