Ključni dokumenti


ZavezaZdruženje Manager tudi preko svojih temeljnih dokumentov prispeva k razvoju profesionalnega slovenskega managementa, k uspešnosti slovenskega gospodarstva in k napredu ter blaginji države in državljanov.
Zaveza za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020


V Zavezi za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020 ponujamo pogled managerjev na to, kaj bi bilo potrebno ukreniti za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Cilj Zaveze, izražen v številkah 15/2020, je dvigniti kakovost življenja državljanov Slovenije na raven 15 najrazvitejših evropskih držav do leta 2020.

Kodeks etike Združenja Manager


Namen Kodeksa etike Združenja Manager je spodbujati razvoj poslovne etike, oblikovati razumljive vrednostne standarde, dajati navdih in oporo članom pri njihovem delovanju ter zarisati jasno ločnico med dobrimi in slabimi managerskimi praksami.


Pravila Združenja Manager


Delovanje Združenja od ustanovitve dalje spremljajo z pravila Združenja Manager.


Priporočila Združenja Manager pri sklepanju managerskih pogodb


Združenje Manager kot slovenska stanovska managerska organizacija želi s Priporočili Združenja Manager pri sklepanju managerskih pogodb nuditi pomoč svojim članicam in članom ter drugim vodilnim managerkam in managerjem pri sklepanju individualnih pogodb o zaposlitvi ali drugih pogodb za urejanje njihovega statusa.