O združenju


Dobri rezultati na pravi način.


 

 

Kdo smo


V Združenje Manager je včlanjenih več kot 1000 članic in članov, predstavnikov najvišjega, izvršnega in srednjega vodstva slovenskih podjetij in drugih organizacij.

v številkah

Poslanstvo

 

  1


Stanovsko združenje managerjev Slovenije se zavzema za:

 • napredek managerskega poklica, 
 • konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter
 • zaščito stanovskih interesov.

S svojimi aktivnostmi vplivamo na družbeno okolje in pogoje za gospodarjenje; mnenja managementa posredujemo tistim, ki krojijo gospodarske razmere.

Vizija


Predstavitev2

V Združenju Manager smo v letu 2011 z Zavezo za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020 spodbudili družbeni dogovor o novem velikem cilju: preboj med prvih 15 najrazvitejših držav EU do leta 2020.
Umestitev med prvih 15 najrazvitejših evropskih držav pomeni umestitev med države z najvišjo kakovostjo življenja.

Združenje v številkah


Najštevilčnejša v Združenju je sekcija mladih, ki predstavlja preko 40 odstotkov članstva, managerke pa predstavljajo četrtino članstva. 
 
Kar 93 procentov novih članov kot glavni razlog za včlanitev v Združenje Manager navaja mreženje, več kot polovica pa jih želi s svojim delom prispevati k delovanju organizacije in razvoju stroke.

Maja 2014 smo praznovali 25. obletnico ustanovitve (združenje je bilo ustanovljeno maja 1989).


Kaj delamo


Letno se dogodkov Združenja Manager udeležuje več kot 1.500 vodilnih managerk in managerjev. Poslanstvo uresničujemo z naslednjimi aktivnostmi:

 • strokovnimi in družabnimi dogodki kot so Managerski kongres, Januarsko srečanje, Ples Združenja Manager, srečanja in dogodki sekcij, MQ konferenca, MQ debate, spomladanski piknik itn.;
 • delovanjem treh sekcij: sekcije managerk, mladih managerjev in tujih managerjev in delovnih skupin: za insolvenčno zakonodajo, za delovno-pravno zakonodajo, članstvo itn.
 • izdajanjem MQ revije, namenjene razvoju stroke managementa in revije za družbeno odgovornost Prepletanje ter drugih publikacij, ki podpirajo razvoj managerske stroke;
 • spodbujanjem in vključevanjem v teme, ki se nanašajo na poslanstvo Združenja in uresničevanje Zaveze za uspešno prihodnost Slovenije 15/2020;
 • podporo strokovnim dogodkom in raziskavam, ki se navezujejo na poslanstvo in cilje Združenja;
 • lobiranjem;
 • podeljevanjem priznanj odličnim managerkam, managerjem in podjetjem;
 • podporo družbeno-odgovornim in projektom nacionalnega pomena kot so Simbioz@, Zlata nit, Gazela, Horus itn.;
 • sodelovanjem z mediji in drugimi komunikacijskimi aktivnostmi Združenja, kot npr. strokovnimi vsebinami in forumom na članskih straneh;
 • mednarodnim sodelovanjem s članstvom v CEC, evropski managerski organizaciji ter povezovanjem z managerskimi organizacijami v Srbiji - SAM, na Hrvaškem – CROMA in v Avstriji – WDF, kot tudi s soustanovitvijo ter članstvom v upravnem odboru SAMIT100.