novicaOd besed k dejanjem
Priznam, beseda MANAGER mi ni preveč pri srcu. Najbrž zato, ker se pri njeni rabi pogosto preveč osredotočamo zgolj na upravljanje. Na upravljanje poslovanja, upravljanje z viri … ne nazadnje, z LJUDMI. Sam ne verjamem v ustaljene modele upravljanja z zaposlenimi, najrazličnejših odtenkov osebnosti je namreč vsaj toliko, koliko je različnih obrazov, oči, prstnih odtisov ali drugih razlikovalnih dejavnikov. Kar pa obenem nikakor ne pomeni, da je »upravljalec« že vnaprej za vedno izgubljen v nepregledni množici sporočil, ki bi jih moral razumeti, da bi lahko uspešno prepoznaval želje, potrebe in potenciale svojih sodelavcev. 

Prepričan sem, da se v kateri koli organizaciji s prepoznavnim sistemom VREDNOT, ki jih zaposleni tudi dejansko »živimo«, slej ko prej vzpostavi prepotrebna povezovalna energija, ki preseže posamične interese njenih članov in krepi ozračje medsebojnega ZAUPANJA. Zaradi občutka varnosti v medosebnih odnosih toga hierarhija, strah pred morebitnimi napakami in »napačnim« razmišljanjem izgubljajo svojo moč. Do izraza pride ustvarjalnost, povečujejo se učinkovitost in posledično tudi možnosti za uspeh. A vse se začne pri vodji. Če je njegova najpomembnejša naloga krepiti zaupanje v organizaciji, je vodja tisti, ki s svojo osebnostjo in sposobnostmi v največji meri prispeva k stopnji zaupanja v organizaciji.

Spremembe, ki smo jim priča v okolju, ki nas obdaja, pred posebno preizkušnjo postavljajo tudi nekatere, (pre)globoko zakoreninjene načine vodenja. Posledično se spreminjajo tudi pričakovanja vodij – predvsem do samih sebe. Odgovor na vprašanje, kaj lahko pričakujem od svojih sodelavcev, zato zahteva popolnoma nov odziv – kaj lahko moji sodelavci pričakujejo od mene? Prepoznavanje priložnosti in potencialov v svetu, polnem neznank, je mogoče le z miselnostjo, ki je odprta in jo zaznamuje nenehna želja po raziskovanju in napredku. A »vodenje z zgledom« še zdaleč ni zgolj pravica (ali dolžnost), povezana z nazivom delovnega mesta. Ključna naloga vodje je ustvarjati nove vodje, govora je o VODITELJSTVU, ki se ne kaže v »velikih« besedah, ampak … v DEJANJIH. Dan za dnem. Obvezna oprema pri tem je zavedanje, da ne gre zate – gre za druge, za odnos, ki ga ustvariš s svojimi sodelavci.

Gregor Kosi
generalni direktor Lidl Slovenija in finalist za priznanje Mladi manager 2016