novicaVolilni občni zbor bo 30. marca 2017
Združenje Manager vas vljudno vabi na Občni zbor, ki bo v četrtek, 30. marca ob 17.00 uri, v Domu gospodarstva (GZS na Dimičevi 13) v Ljubljani.

Na letošnjem Občnem zboru Združenja Manager bomo članice in člani odločali o delu združenja v preteklem in tekočem letu ter volili predsednika in organe Združenja Manager. 

PRIJAVA:
Do ponedeljka, 27. marca 2017, se prosimo, prijavite preko spodnjega obrazca:

Še nekaj informacij:

Občni zbor je najvišji organ Združenja. Sestavljajo ga vsi člani združenja. Občni zbori so redni in izredni, redni letni občni zbor je praviloma v prvi polovici leta. 

Pristojnosti občnega zbora so:

 • sklepa o dnevnem redu, voli delovno predsedstvo in druge organe občnega zbora,
 • sprejema poročilo o delu in program dela združenja,
 • sprejema finančni načrt in letno poročilo,
 • voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in predsednika združenja,
 • razpravlja in sklepa o poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča, 
 • odloča o pritožbah zoper odločitve častnega razsodišča,
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila združenja in druge akte združenja,
 • odloča o prenehanju združenja,
 • odloča o drugih zadevah, skladno z akti združenja in o zadevah, ki jih predlagajo organi in člani združenja v skladu z namenom in cilji združenja.


Delovanje občnega zbora predpisujejo Pravila Združenja Manager.

 

Dnevni red:

 • imenovanje delovnega predsedstva, verifikacijske in volilne komisije, zapisničarja in overovateljev zapisnika,
 • poročilo verifikacijske in volilne komisije,
 • poročilo o delu Združenja Manager v letu 2016 (PDF) in finančno poročilo za leto 2016 (PDF),
 • poročilo dela častnega razsodišča Združenja Manager med občnima zboroma (PDF),
 • razrešnica organom ob zaključku mandata,
 • načrt dela Združenja Manager za leto 2017 (PDF)
 • finančni načrt za leto 2017 (PDF)
 • volitve predsednika in novega upravnega odbora

 

Zahvaljujemo se:

generali petrol