novicaCilj mandata: več našega povezovanja
Če me vprašate, na katere tri stvari sem ob zaključku prvega mandata predsedstva Združenja Manager najbolj ponosen, so to:
1. Dvig optimizma in ambicije managerjev, ki sta ključna za uspeh družb.
2. Demistificiranje besede 'dobiček', ki je edini realni vir, ki nas lahko postopoma približa bogatim državam.
3. Izboljšanje ugleda managerskega poklica. 

Ob nastopu drugega mandata sem se odločil, da svojih usmeritev v bistvenih elementih ne spreminjam. Osnovna naloga nas Managerjev je z inovativnostjo in učinkovitostjo zagotavljati stalno rast dobička in denarnega toka, kar omogoča razvoj družb, nova vlaganja in delovna mesta. Težiti moramo k temu, da bodo družbe, ki jih vodimo, po doseženi rasti in stopnji dobička med najboljšimi podjetji v Evropi in v svetu.

Kaj lahko naredimo, da dosežemo te rezultate? Prepričan sem, da lahko preko 800 družb v našem združenju z medsebojno pomočjo doseže več. Za cilj drugega mandata postavljam, da Združenje Manager postane pomemben povezovalec družb, ki smo člani združenja in s tem pomaga pri rasti posameznih družb in rasti slovenskega gospodarstva.

Sodelovanje med člani bi rad konkretiziral na način, da se bomo člani medsebojno povezovali in si pomagali pri rasti družb, ki jih vodimo. Kako zagotoviti uresničitev te ambicije, bo pomembna točka majske seje upravnega odbora. Ko bom zaključeval svoj mandat leta 2020, se želim ozreti in videti vaše zadovoljne obraze. Slišati, da podjetje, ki ga vodite, dinamično raste in se uspešno razvija tudi zato, ker ste član Združenja Manager. In da ste veliko poslov naredili prav s kolegicami in kolegi v združenju ali z njihovo pomočjo.

Tako bomo skupaj ovrgli še en mit in dokazali, da Slovenci znamo sodelovati in skupaj zaslužiti več. Na pravi način.

Aleksander Zalaznik
Predsednik Združenja Manager